CFO Cecilia Edström utsedd till vice VD

Styrelsen i Bactiguard har utsett finansdirektör (CFO) Cecilia Edström till Vice VD i bolaget, utöver sin nuvarande roll.

”Cecilia Edström rekryterades till Bactiguard inför börsintroduktionen 2014 och har haft flera roller i bolaget sedan dess. Det innebär att hon har en bred och djup kunskap om Bactiguards affär.

Cecilia har tidigare ingått i koncernledningarna för både Scania och TeliaSonera och i sin roll som CFO har hon blivit en viktig partner till mig i ledningen för Bactiguard. Hon tar ett stort ansvar för strategi och affärsutveckling och därför är det ett naturligt steg att utse henne till vice VD. Styrelsen ser mycket positivt på utnämningen som bidrar till ökad senioritet och stabilitet i ledningen och vi är alla glada över att hon accepterat rollen,” säger Christian Kinch, VD.

Cecilia Edström är född 1966 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon inledde sin karriär inom corporate finance i Skandinaviska Enskilda Banken. Därefter rekryterades hon till Scania inför bolagets börsnotering och ansvarade bland annat för investerarrelationer, affärsutveckling, strategi och kommunikation under sina totalt tretton år i bolaget. I samband med Volkswagens förvärv valde hon att lämna Scania och tillträdde rollen som kommunikationsdirektör i TeliaSonera.

Cecilia Edström har ett innehav av 243 264 B-aktier i Bactiguard.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 72 226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på: www.bactiguard.se

Prenumerera

Media

Media