Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 13 maj 2020

Report this content

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för första kvartalet onsdagen den 13 maj 2020 kl. 08.00.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webcast på engelska för investerare, analytiker och media den 13 maj kl. 10.00, där VD Cecilia Edström och tf CFO Lina Arverud presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

Rapporten och presentationsmaterial för webcasten kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida www.bactiguard.se.

För att delta i webcasten, vänligen använd denna länk:
https://event.on24.com/wcc/r/2266251/5AF82FEF4183590B19A6D30FC570901F

Frågor kan ställas genom att ringa telefonnummer +46 8 505 583 74, under själva webcasten. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker det med att logga in via länken ovan.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, VD, telefon: +46 8 440 58 80

 

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Nyligen fullföljdes förvärvet av malaysiska Vigilenz, en tillverkare och leverantör av medicintekniska produkter och förbrukningsartiklar, främst inom sårvård och infektionsprevention.

Bactiguard har efter förvärvet cirka 180 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia.

Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

Taggar: