Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 28 oktober 2021

Report this content

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet torsdag den 28 oktober 2021 kl. 08.00.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media den 28 oktober kl. 10.00, där VD Anders Göransson och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. Rapporten och presentationsmaterial för audiocasten kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida www.bactiguard.com 

För att delta i audiocasten, vänligen använd denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/bactiguard-q3-2021

För att enbart delta via telefonkonferens, ring:
SE: +46850558358, UK: +443333009273, US: +16467224904

Frågor kan ställas antingen skriftligen via audiocasten eller muntligen om man deltar på telefonkonferensen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49
 

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. I Bactiguards produktportfölj finns också en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Den dödar effektivt mikrober samtidigt som den är biokompatibel och vävnadsvänlig.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien, Mellanöstern och Sydostasien via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bolaget har cirka 210 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Prenumerera

Dokument & länkar