Klinisk studie med Bactiguards endotrakealtub nu publicerad – visar signifikant reduktion av ventilator-associerad lunginflammation

Report this content

VITAL-studien, av professor Pierre Damas och hans forskargrupp, har nu publicerats i den välrenommerade tidskriften Annals of Intensive Care. Studien visar en minskning med 53% av ventilator-associerad lunginflammation (VAP) hos intensivvårdspatienter intuberade med Bactiguards endotrakealtub med subglottisk sugport (BIP ETT Evac). Den presenterades först på European Society of Intensive Care-kongressen (ESICM) i oktober 2021.

”Det här är väldigt viktiga data för allvarligt sjuka patienter som behöver mekanisk ventilation. Ventilator-associerad lunginflammation (VAP) är en oönskad komplikation förknippad med förlängd sjukhusvistelse, högre kostnader och högre dödlighet. Datan i studien indikerar att användningen av Bactiguards endotrakealtub signifikant minskar risken för den här komplikationen,” säger professor Pierre Damas.

“Vi är väldigt glada över denna publikation, som är den första väldesignade studien med kliniskt betydelsefulla effektmått på Bactiguards endotrakealtub. Tidigare omfattande evidens med Bactiguards teknologi har breddats, och hittills har vi sett relevanta kliniska resultat oavsett applikationsområde”, säger Stefan Grass, Medicinsk chef och vice vd för Bactiguard.

Studien är en randomiserad kontrollerad studie med 323 patienter, intuberade antingen med en endotrakealtub från Bactiguard eller en standardtub (båda med subglottisk sugport). Antalet VAP-fall var 22,4 per 1000 ventilatordagar i kontrollgruppen jämfört med 10,5 i Bactiguard-gruppen vilket var precis utanför signifikansnivå (p = 0,07). Tiden till insjuknande i VAP reducerades signifikant i Bactiguard-gruppen (p = 0,02).

VITAL-studien utsågs till ett av de sex bästa abstrakten när den först presenterades på European Society of Intensive Care congress (ESICM) 2021. Nu finns hela studien publicerad I tidskriften Annals of Intensive Care: https://rdcu.be/cEo77  

Om BIP ETT Evac

Bactiguards BIP ETT Evac är den enda tuben på marknaden som kombinerar subglottisk sugport med den kliniskt visade förmågan hos Bactiguards teknologi att minska mikrobiell adhesion. Teknologin består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller fast förankrat på tubens yta. När ytskiktet kommer i kontakt med vätska skapas en galvanisk effekt som reducerar mikrobiell adhesion. Det innebär att färre bakterier fäster på ytan av tuben, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.


För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Grass, Chief Medical Officer och vice vd, mobil +46 70 725 24 48

 

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller som förebygger att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards teknologi är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD och 2021 lanserades ortopediska traumaimplantat, ZNN Bactiguard, av Zimmer Biomet. I Bactiguards produktportfölj ingår också en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Den dödar effektivt mikrober samtidigt som den är biokompatibel och vävnadsvänlig.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien, Mellanöstern och Sydostasien via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bolaget har cirka 210 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com