Ny klinisk studie visar 53% reduktion av ventilator-associerad lunginflammation med Bactiguards endotrakealtub

Report this content

Denna vecka på European Society of Intensive Care-kongressen (ESICM) presenterades en studie från Liège, Belgien på Bactiguards endotrakealtuber. Studien visade en minskning med 53% av ventilator-associerad lunginflammation (VAP) hos intensivvårdspatienter intuberade med Bactiguards endotrakealtub med subglottisk sugport (BIP ETT Evac).

”Dessa data är av vital betydelse för allvarligt sjuka patienter över hela världen. Ventilator-associerad lunginflammation (VAP) är en fruktad komplikation med hög dödlighet. Studiedata visar att risken för denna dödliga komplikation minskar avsevärt genom att använda endotrakealtuber från Bactiguard”, säger Stefan Grass, medicinsk chef och vice VD.

Studien är en randomiserad kontrollerad studie med 323 patienter, intuberade antingen med en endotrakealtub från Bactiguard eller en standardtub (båda med subglottisk sugport). Antalet VAP-fall var 22,4 per 1000 ventilatordagar i kontrollgruppen jämfört med 10,5 i Bactiguard-gruppen vilket var precis utanför signifikansnivå (p = 0,07). Tiden till insjuknande i VAP reducerades signifikant i Bactiguard-gruppen (p = 0,02).

”Under covid-19-pandemin har ett flertal rapporter påvisat ökad förekomst av VAP hos intensivvårdspatienter. Den nu presenterade studien visar att användningen av våra produkter kan bidra till att minska dessa siffror. För övrigt heter studien VITAL, och resultaten visade sig vara just det - vitala”, avslutar Stefan Grass.

VITAL-studien utsågs till ett av de topp-6 bästa abstrakten på hela ESICM-kongressen. För registrerade ESICM-delegater finns presentationen tillgänglig på evenemangsplattformen: https://lives2021.e-lives.org/. Prof Misset är presentatör för studien.

Om BIP ETT Evac

Bactiguards BIP ETT Evac är den enda tuben på marknaden som kombinerar subglottisk sugport med den kliniskt visade förmågan hos Bactiguards teknologi att minska mikrobiell adhesion. Teknologin baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller fast förankrat på tubens yta. När ytskiktet kommer i kontakt med vätska skapas en galvanisk effekt som reducerar mikrobiell adhesion. Det innebär att färre bakterier fäster på ytan av tuben, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Grass, Chief Medical Officer och vice VD, mobil +46 70 725 24 48

 

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. I Bactiguards produktportfölj finns också en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Den dödar effektivt virus, bakterier och svamp samtidigt som den är biokompatibel, pH-neutral och vävnadsvänlig. Det verksamma ämnet hypoklorsyra är samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien, Mellanöstern och Sydostasien via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bolaget har cirka 210 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com