Ny Senior Vice President Operations

Daniel Lund med mångårig erfarenhet av kvalitet, produktion och supply chain management från läkemedelsindustrin, bland annat AstraZeneca och Pfizer, har rekryterats till en ny roll som Senior Vice President (SVP) Operations. Samtidigt får Jonas Östregård utökat ansvar för Marketing. Både Daniel och Jonas ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD. 

”Daniel Lund har en bred och djup kompetens inom kvalitet, produktion och supply chain management från läkemedelsindustrin. Han har gedigen erfarenhet av att skapa effektiva processer och flöden i hela kedjan från leverantör till slutkund. Kombinationen av ett engagerat ledarskap, kommersiellt fokus och gediget processkunnande har gett en flygande start. Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Daniel till ledningsgruppen i Bactiguard där han blir en nyckelperson i vår framtida utveckling,” säger Christian Kinch.

Daniel Lund är 43 år och har haft ett flertal seniora befattningar inom produktutveckling, kvalitet, logistik och supply chain management hos AstraZeneca, Medivir och Pfizer. Han är civilingenjör från Luleå Tekniska universitet och kommer senast från en befattning som Director Supply Chain på Pfizer i Strängnäs. Han ersätter Johan Rugfelt, som tillträtt en ny befattning som Senior Advisor till företagsledningen.

Jonas Östregård, som rekryterades från AstraZeneca till rollen som global försäljningschef i augusti 2018, får samtidigt utökat ansvar för Marketing. Han ersätter i denna roll marknadschef Nina Nilsson som går vidare till en extern tjänst.

Bactiguards företagsledning består därmed av följande personer:

Christian Kinch, VD
Cecilia Edström, CFO
Daniel Lund, SVP Operations
Jonas Östregård, SVP Sales & Marketing

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 72 226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

Prenumerera

Media

Media