Region Skåne upphandlar Bactiguards katetrar

Bactiguard tecknar ramavtal med Region Skåne som möjliggör för både landsting och kommuner att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar från 1 augusti 2017. Kontraktet löper inledningsvis till 30 april 2018 och kan förlängas årsvis till och med 30 april 2020. 

”Vi har  verkligen haft  en framgångsrik inledning på året vad gäller upphandlingar i Sverige. Vår infektionsförebyggande teknologi vinner allt bredare gehör och Region Skåne följer nu Stockholms Läns landstings exempel när de upphandlar våra urinkatetrar. Västra Götalandsregionen har också infört en kategori för  infektionsprevention i sin pågående upphandling av katetrar. Med ett ökat fokus på antibiotikaresistens ligger vi helt rätt i tiden”, säger Nina Nilsson, SVP Sales and Marketing på Bactiguard.

”På samma sätt som i  Stockholm omfattar avtalet med Skåne både landstinget och kommunerna i regionen, vilket förenklar för patienter som normalt behandlas i kommmunal regi, men ibland behöver söka akut hjälp, t ex vid en urinvägsinfektion,” fortsätter Nina Nilsson.

Kontraktet löper från augusti i år till och med april 2018 med möjlighet till årlig förlängning, och är ett tillägg till Region Skånes nuvarande avtal för urologiprodukter. Det täcker Bactiguards BIP Foley Catheter Silicone i ett antal vanliga storlekar, en produkt som utvärderats i regionen under en längre tid.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nina Nilsson, SVP Sales and Marketing, Mobil: +46 70 214 87 49

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se