Var tredje äter mer bär nu än för 2 år sen

Var tredje svensk äter mer bär idag än för två år sedan. Det visar en undersökning som YouGov har gjort på uppdrag av Bärfrämjandet och Svenskt Sigill. 50 procent planerar också att plocka bär för att frysa in till vintern.

Allt fler tycks gilla bär. I genomsnitt uppger 33 procent av svenska folket att de äter mer bär idag jämfört med för två år sedan. Bland kvinnor och unga i åldrarna 18-34 år uppger nästan fyra av tio att de äter mer bär idag. Allra störst är intresset i familjer med små barn. Här uppger 45 procent att de äter mer bär nu jämfört med för två år sedan.

Varannan svensk, 60 procent av kvinnorna och 40 procent av männen, planerar också att plocka bär för att frysa in till vintern.Allra störst är intresset i norra Sverige. Här uppger sex av tio, 62 procent, att de avser att plocka bär och frysa in. Lägst är intresset i Skåne, Halland och Blekinge där endast 41 procent tänker frysa in bär för vinterbruk.
I mellersta Sverige ligger intresset nära riksgenomsnittet.

Skillnaderna är stora mellan storstad och landsbygd. I huvudstadsregionen och i städer med över 200 000 invånare uppger 41 procent att de tänker plocka och frysa in bär. På landsbygden och i städer med mellan 20 000 och 50 000 invånare är samma siffror 64 respektive 58 procent.

Kartläggningen av svenska folkets bärkonsumtion har gjorts av undersökningsföretaget YouGov på Uppdrag av Bärfrämjandet och Svenskt Sigill. Undersökningen är representativ för hela landet och har besvarats av 1023 personer i åldrarna 18-74 år under perioden 16-20 maj 2012.

Tabellerna bifogas som bilaga till detta pressmeddelande.

För ytterligare information se www.barframjandet.se eller kontakta:

Calle Eriksson, ordförande Bärfrämjandet, telefon: 070 – 847 99 59
Pernilla Netler, vice ordförande Bärfrämjandet, telefon: 070 – 768 58 24

Svenskt Sigill är kontrollmärkningen för svensk mat och blommor. Det säkrar att råvarorna alltid kommer från svenska kontrollerade gårdar med höga krav på livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljö. 
Svenskt Sigill etablerades 2002 och har idag 3 800 anslutna svenska odlare och uppfödare. 84 procent av konsumenterna känner till märket.

Taggar: