Om oss

Baseload Capital är ett specialiserat investmentbolag som finansierar utbyggnaden av värmekraft över hela världen. Våra portföljbolag på Island, Japan, Taiwan och USA arbetar lokalt tillsammans med energiföretag för att utveckla, bygga och driftsätta nya värmekraftverk. Värmekraft är en prisvärd form av förnybar energi som kan utvinnas antingen från geotermiska resurser eller spillvärme. Genom att tillämpa innovativa finansieringslösningar och investera i portföljbolag som implementerar och driftsätter projekt lokalt, kan Baseload Capital hjälpa länder med en snabb övergång från fossila bränslen till mer förnybara energikällor – mot ett större energi oberoende. Resultatet kommer att leda till mer resilienta samhällen, och till slut en planet i större balans.

Prenumerera