Beijer Almas dotterbolag Habia Cable utsatt för dataintrång

Report this content

Beijer Almas dotterbolag Habia Cable har under måndagen utsatts för ett dataintrång. Dataintrånget är avgränsat till Habia Cable och berör inte Beijer Almas övriga dotterbolag.

Dataintrånget påverkar Habia Cables affärssystem, vilket kan komma att innebära leveransförseningar. Bolaget kommer att informera berörda kunder om situationen och agerar i övrigt enligt sin kontinuitetsplan med fokus på att så snabbt som möjligt återgå till normal verksamhet.

Genom Beijer Almas cyberförsäkring har Habia Cable tillgång till ledande IT-säkerhetsexpertis i arbetet att utreda omfattningen av intrånget och vidta åtgärder. Händelsen kommer att anmälas till relevanta myndigheter.

Habia Cable utgjorde cirka 19% av Beijer Almas nettoomsättning respektive cirka 10% av rörelseresultatet verksamhetsåret 2020.

Ytterligare upplysningar:
Henrik Perbeck, vd och koncernchef, telefon 018-15 71 60, henrik.perbeck@beijeralma.se

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se

Dokument & länkar