Citat

”Det här är en banbrytande transaktion för Lesjöfors och det största förvärvet i dess historia. Affären passar väl in i Beijer Almas modell med värdeskapande förvärv. Med det här förvärvet understryker Lesjöfors sin potential och ambition att skapa den ledande gruppen inom fjäder-, tråd- och bandkomponenter.”
Beijer Almas vd och koncernchef Henrik Perbeck.
Avmattning i flertalet kundsegment. Fortsatt förvärvsaktivitet.
Henrik Perbeck, vd och koncernchef hos Beijer Alma.
Faktureringsvolymerna fortsatte att förbättras jämfört med föregående år och ökade under fjärde kvartalet med 14 procent till 773 Mkr.
Bertil Persson vd och koncernchef
Aktiviteten i Beijer Almakoncernen har förbättrats påtagligt under andra kvartalet jämfört med årets första månader. Orderingång och fakturering har ökat och bidragit till högre resultat och förbättrade rörelsemarginaler.
Bertil Persson, Vd och Koncernchef
Det här förvärvet stärker Lesjöfors positioner i Tyskland och övriga Centraleuropa. Med Centrum B i koncernen tillförs en konkurrenskraftig verksamhet med stora tillväxtmöjligheter.”
Kjell-Arne Lindbäck
Orderingången utvecklades bättre än faktureringen och var i nivå med föregående år. Eftersom orderingången dessutom var högre än faktureringen ökade orderstockarna med 44 Mkr sedan årsskiftet.
Bertil Persson
Dessa mindre tilläggsförvärv stärker vårt totala erbjudande inom affärsområde industriprodukter i Sverige. Svetsprodukterna kompletterar väl våra slip- och ytbehandlingsprodukter. PMU möjliggör nyckelfärdiga lösningar för installation av ny utrustning och ökar vår kapacitet för service och underhåll. Med Lubritekniks produkter kompletterar vi vårt nya värmebehandlingssortiment
Beijer Techs VD Peter Kollert