Delårsrapport januari–september 2017

Utvecklingen har varit blandad under kvartalet. Lesjöfors och Beijer Tech fortsätter med stabil tillväxt i både volym och resultat medan Habia utvecklas sämre. 

Generellt sett är efterfrågan god på de flesta geografiska marknader och inom flertalet branscher. Chassifjädrar inom Lesjöfors och telekom inom Habia ligger fortsatt på högre volymer än föregående år liksom leveranserna till verkstadsindustrin.

Under tredje kvartalet steg faktureringen med 5 procent till 880 Mkr (840). Justerat för valutakurser och företagsförvärv var ökningen 4 procent. Orderingången var 912 Mkr (818), en ökning med 11 procent.   

Resultaten fortsätter att förbättras för Lesjöfors och Beijer Tech. Inom Habia har prispress i telekomsegmentet och lägre volymer till kärnkraftsindustrin medfört minskade marginaler. Resultatet före skatt under tredje kvartalet var 110 Mkr (109).  Vinsten per aktie nådde 2,73 kr (2,75). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 156 Mkr (53).

Under perioden januari – september var faktureringen 3 003 Mkr (2 640), en ökning med 14 procent.  Justerat för valutakurser och företagsförvärv var ökningen 11 procent. Orderingången ökade med 15 procent till 3 024 Mkr (2 633). Resultatet före skatt, som belastats med engångskostnader på 16 Mkr, var 394 Mkr (334). Vinsten per aktie uppgick till 9,82 (8,40).

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, vd och koncernchef, telefon 08-506 427 50, bertil.persson@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 09.00. 

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60. Telefax 018-15 89 87.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar