Förinspelade anföranden i samband med årsstämman 2021

Report this content

Anföranden av styrelseordförande Johan Wall, VD och koncernchef Henrik Perbeck och ekonomichef Erika Ståhl finns nu tillgängliga på www.beijeralma.se.

Referat från vd Henrik Perbecks videoanförande:

”Som nämnts avslutades förra året relativt starkt. Även om osäkerheten består har vi alla en förväntan om att 2021 blir ett bättre år än 2020. Under pandemins senare vågor har industrin påverkats betydligt mindre än samhället i övrigt. Till detta ska läggas att koncernen står stabilt, dels finansiellt, dels genom närheten till våra kunder som långsiktigt skapat en robust affärsmodell.

Vi har dessutom en konkurrenskraftig kostnadsbas att verka utifrån och fokuserar även fortsatt på kostnadskontroll och starkt kassaflöde. Samtidigt ska vi också ha en fot på gaspedalen för värdeskapande genom lönsam tillväxt – både genom fler förvärv och organisk tillväxt via fortsatta investeringar i koncernbolagen.”

Ytterligare upplysningar:
Henrik Perbeck, vd och koncernchef, telefon 018-15 71 60, henrik.perbeck@beijeralma.se
 

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se

Dokument & länkar