Habia Cable har tecknat order inom offshore

Report this content

Beijer Almas dotterbolag Habia Cable AB har tecknat en order avseende kabel till offshoreindustrin. 

Ordervärdet är cirka 100 MSEK och leverans sker i huvudsak under 2019.

Beijer Almas vd och koncernchef Henrik Perbeck kommenterar affären:

”Det är mycket glädjande att Habia Cable har tagit denna order inom ett för oss mycket intressant teknikområde med tillväxtpotential”

För ytterligare information:

Vd och koncernchef Henrik Perbeck, telefon 08-506 427 50
Vd Habia Cable AB Carl Modigh, telefon 0709-85 18 56

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl 16:00.

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60. Telefax 018-15 89 87.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar