Habia Cable har tecknat order inom offshore

Beijer Almas dotterbolag Habia Cable AB har tecknat en order avseende kabel till offshoreindustrin. 

Ordervärdet är cirka 100 MSEK och leverans sker i huvudsak under 2019.

Beijer Almas vd och koncernchef Henrik Perbeck kommenterar affären:

”Det är mycket glädjande att Habia Cable har tagit denna order inom ett för oss mycket intressant teknikområde med tillväxtpotential”

För ytterligare information:

Vd och koncernchef Henrik Perbeck, telefon 08-506 427 50
Vd Habia Cable AB Carl Modigh, telefon 0709-85 18 56

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl 16:00.

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60. Telefax 018-15 89 87.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar