Halvårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Halvårsrapport januari - juni 2002 för Beijer Alma AB (publ). * Faktureringen under första halvåret i jämförbara enheter 584,5 Mkr (657,0) * Resultatet efter finansnetto var 6,3 Mkr (5,7) * Operativt kassaflöde under första halvåret 36,5 Mkr (-91,1) KONCERNEN Perioden har präglats av en fortsatt svag efterfrågan. Under första kvartalet ökade orderingången jämfört med det mycket svaga fjärde kvartalet 2001 och nådde 317 Mkr. Tillväxten avstannade under andra kvartalet och orderingången blev 307 Mkr. För perioden januari - juni uppgick nettoomsättningen till 584,5 Mkr (709,4) en minskning med 18 procent. I jämförbara enheter minskade faktureringen med 11 procent. Orderingången minskade med 5 procent till 624 Mkr (659,1). I jämförbara enheter minskade orderingången med 0,3 procent. Resultatet efter finansiella poster var 6,3 Mkr (5,7). Vinsten per aktie efter schablonskatt blev 0,53 kr (0,50). Soliditeten var 42,0 procent (38,4). Anläggningsinvesteringarna uppgick till 14,9 Mkr (105,6) och avskrivningarna var 45,8 Mkr (44,2). Operativt kassaflöde efter investeringar var 36,5 Mkr (-91,1). Under andra kvartalet minskade nettoomsättningen med 12 procent till 296,7 Mkr (337,5). I jämförbara enheter var minskningen 4 procent. Orderingången var 306,9 Mkr (274,3), en ökning med 12 procent. I jämförbara enheter ökade orderingången med 15 procent Resultatet efter finansiella poster uppgick under andra kvartalet till 3,2 Mkr (-19,7). Föregående års resultat belastades med strukturkostnader om 23,4 Mkr. Likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter var 226,5 Mkr (191,0). Investeringarna under kvartalet var 4,8 Mkr (49,9). DOTTERBOLAGEN LESJöFORS AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av industrifjädrar, chassifjädrar och banddetaljer i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. För perioden januari - juni uppgick nettoomsättningen till 290,1 Mkr (299,6). Resultatet efter finansiella poster blev 28,2 Mkr (15,8). Under andra kvartalet ökade Lesjöfors nettoomsättning med 1 procent till 147,1 Mkr (145,6). Orderingången ökade med 22 procent till 156,4 Mkr (128,1). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 14,2 Mkr (3,1) och rörelsemarginalen blev 10,9 procent (3,6). Lesjöfors bedriver verksamheten i tre affärsområden; Industrifjädrar, Chassifjädrar och Banddetaljer. Industrifjädrar har ungefär samma volym som förra året med fortsatt hög lönsamhet. Chassifjädrar, som säljer till eftermarknaden för personbilar, har ökat faktureringen under halvåret med 21 procent med god lönsamhet. Banddetaljer, som bland annat säljer till telekomsektorn, redovisar lägre fakturering än föregående år och förlust. HABIA CABLE AB (www.habia.se) är en av Europas största tillverkare av specialkabel för applikationer inom telekommunikation, transport, kärnkraft och försvar. Produktion sker i Sverige, Tyskland och Kina. För perioden januari - juni var nettoomsättningen 202,9 Mkr (249,5) och resultatet efter finansiella poster 0,8 Mkr (14,6). Orderingången minskade med 6 procent till 226,8 Mkr (241,8). Under andra kvartalet minskade nettoomsättningen med 8 procent till 107,0 Mkr (116,6). Orderingången uppgick till 110,0 Mkr (98,4). Resultatet efter finansiella poster blev 1,8 Mkr (-0,5). Rörelsemarginalen uppgick till 4,3 procent (2,6). Habia har cirka en tredjedel av sin försäljning till telekomsektorn. Den svaga underliggande efterfrågan inom denna bransch har påverkat faktureringsvolymerna negativt trots att Habia tagit marknadsandelar. Försäljningen till övriga kundgrupper är i nivå med eller högre än föregående år . ELIMAG AB (www.elimag.se) bedriver höghastighetsbearbetning i aluminium till kunder inom telekom och annan högteknologisk industri. För perioden januari - juni uppgick nettoomsättningen till 48,5 Mkr (61,4) en minskning med 21 procent. Resultatet efter finansiella poster var -6,9 Mkr (-2,8). Orderingången var 53,0 Mkr (66,0). Elimags nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 19,9 Mkr (29,6) Orderingången var 19,0 Mkr (28,6). Resultatet blev till -5,7 Mkr (-4,7). Efterfrågan från telekomsektorn är mycket svag. På grund av detta har bolaget genomfört ytterligare personalreduceringar samtidigt som marknadssidan förstärkts. AB STAFSJö BRUK (www.stafsjo.com) tillverkar skjutspjällsventiler som säljs globalt till processindustrin. För perioden januari - juni var nettoomsättningen 42,4 Mkr (42,2). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,9 Mkr (0,2). Orderingången var 44,6 Mkr (44,2). Stafsjö Bruks nettoomsättning var under kvartalet 19,7 Mkr (19,9). Orderingången uppgick till 19,7 Mkr (24,4). Resultatet blev -1,4 Mkr (- 0,5). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00470/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00470/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar