Henrik Perbeck ny vd och koncernchef i Beijer Alma

Henrik Perbeck har utsetts till ny vd och koncernchef i Beijer Alma. Han är idag koncernchef i Viacon Group och har även lång internationell erfarenhet från företag som McKinsey och Dometic. Henrik Perbeck tillträder senast under första kvartalet 2018.

Henrik Perbeck är 45 år och har civilingenjörsexamen i fysik från Lunds Tekniska Högskola och ekonomexamen från Lunds Universitet. Han har varit konsult inom McKinsey & Co, handelssekreterare i Storbritannien och Ryssland, nordisk försäljningsdirektör för Codan/Trygg-Hansa samt vd för Dometic Emerging Europe. I dagsläget är han vd och koncernchef för Viacon Group.

– Vi är stolta över att välkomna Henrik Perbeck till Beijer Alma och ser fram mot att utveckla verksamheten tillsammans med honom och våra duktiga dotterbolagschefer. Henrik har lång internationell erfarenhet, både från tillverkande bolag och tjänsteföretag. Den kommer väl till pass i arbetet med att växa koncernen organiskt och via kompletteringsförvärv, säger styrelseordförande Johan Wall.

– Beijer Alma är en framgångsrik, internationell industrikoncern som det ska bli spännande att få vara med att utveckla. Nu ser jag fram mot att lära känna verksamheten och medarbetarna närmare samt föra tillväxten i företaget vidare, säger Henrik Perbeck.

Henrik Perbeck förväntas tillträda senast under första kvartalet 2018. Som tidigare meddelats lämnar nuvarande vd och koncernchef Bertil Persson den 31 oktober 2017. Beijer Almas ekonomichef Jan Blomén fungerar som tillförordnad vd fram till dess Henrik Perbeck tillträder.

Ytterligare upplysningar:

Styrelsens ordförande Johan Wall, 070-554 18 00
Tillträdande vd och koncernchef Henrik Perbeck, telefon: 070-212 65 22

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017 kl 13:00.


Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60. Telefax 018-15 89 87.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se

Taggar:

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar