Lesjöfors avyttrar S&P Federnwerk GmbH

Report this content

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors har idag tecknat avtal om att avyttra 100% av aktierna i S&P Federnwerk GmbH.

S&P Federnwerk GmbH är en tysk fjädertillverkare vars kunder finns främst inom fordons- och jordbruksindustrin. Bolaget har varit en del av Lesjöfors sedan 2013 och omsatte cirka 110 Mkr under 2020 med cirka 60 anställda. Beslutet att avyttra S&P har tagits efter en utvärdering av olika strategiska alternativ för bolaget då dess lönsamhet inte har varit tillfredställande för Lesjöfors. I samband med avyttringen sker en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av tillgångar om cirka 60 Mkr, vilket kommer att belasta resultatet för Lesjöfors i det tredje kvartalet då transaktionen förväntas slutföras.

Lesjöfors vd, Ola Tengroth, kommenterar beslutet att avyttra verksamheten:

 – Att avyttra bolag är ett undantag i vår verksamhet. Vi har under de senaste åren genomfört ett flertal förvärv, vilket i de allra flesta fall stärkt koncernen och bidragit med en attraktiv lönsamhet. Beslutet att avyttra S&P kommer efter en noggrann utvärdering och mot bakgrund av att S&P har begränsade synergier med våra andra bolag. Vi är övertygade om att S&P kommer att ha en gynnsam utveckling med sina nya ägare.

För ytterligare information: 
Vd och koncernchef Beijer Alma, Henrik Perbeck, +46 (0)18-15 71 60
Vd Lesjöfors AB, Ola Tengroth, +46 (0)70-679 88 04

 

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se

Dokument & länkar