Staffan Johansson blir ny vd för Beijer Tech

Report this content

Staffan Johansson har utsetts till ny vd för Beijer Tech. Han har senast varit vd för Lundgrens som är Beijer Techs största verksamhet samt affärsområdeschef för Flödesteknik. Han ersätter Staffan Andersson som går vidare till en ledande position utanför koncernen.

Staffan Johansson tillträder senast den 1 december. Han är 43 år, civilingenjör och har en gedigen erfarenhet från internationella, industriella verksamheter. Sedan 2016 har han varit vd för Beijer Techs största bolag Lundgrens samt affärsområdeschef för Flödesteknik. Innan dess arbetade Staffan Johansson för Stena Technoworld, där han bland annat var Tysklandschef.

Beijer Tech är specialiserat på industriell handel och tillverkning. Omsättningen 2018 uppgick till 913 Mkr. Verksamheten har på senare år genomgått förändringar, där målet är att öka förädlingsvärdet på produkter och tjänster - både genom att växa organiskt och via förvärv. Åtgärderna har gett påtagliga resultatförbättringar.

 - Avgående vd Staffan Andersson har gjort viktiga insatser i utvecklingen av Beijer Tech. Vi tackar honom för denna tid och önskar honom fortsatt framgång i sin nya roll, säger Henrik Perbeck, vd och koncernchef i Beijer Alma.

Som affärsområdeschef för Flödesteknik har Staffan Johansson redan varit djupt engagerad i den fortgående utvecklingen av Beijer Tech.

- Staffan är en uppskattad ledare som drivit ett framgångsrikt förändringsarbete i bolagets största verksamhet. Därtill har han bidragit till att förvärv som Svebab, Packningar & Plast och Codan knutits till Flödesteknik på ett bra sätt. Därför är han rätt person att leda Beijer Techs fortsatta tillväxtresa.

- Jag ser fram mot att fortsätta utveckla Beijer Techs verksamhet tillsammans med medarbetarna. Och det ska vi göra utifrån vår decentraliserade affärsmodell, som uppmuntrar lokalt affärsmanna-skap och eget ansvarstagande. Detta arbetssätt är framgångsrikt, både i hanteringen av förvärv och i vidareutvecklingen av befintliga verksamheter, säger Staffan Johansson.

För ytterligare information: 
Vd och koncernchef Beijer Alma, Henrik Perbeck, +46 (0)18-15 71 60

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se

Prenumerera

Dokument & länkar