Aros Bostad lanserar trygghetspaket

Report this content

Aros Bostadsutveckling AB (”Aros Bostad” eller ”Bolaget”) lanserar ett omfattande trygghetspaket för att ge köpare ökad trygghet i köpet av en Aros Bostad.

Som bostadsutvecklare ser vi ett stort värde i att vara lyhörda för det som är viktigt för våra kunder. Aros Bostad har därför tagit fram ett trygghetspaket med syftet att ge dig som bostadsrättsköpare en ökad trygghet i köpet. Trygghetspaketet är en ledande trygghetslösning som innefattar ett antal olika komponenter för att minska köparens risk. I trygghetspaketet ingår en kostnadsfri marknadsgaranti som ersätter köpare som drabbas av ett prisfall på bostadsmarknaden mellan köptillfället och den dag de får tillträde till den nya bostaden. Prisutvecklingen mäts med ett index som tas fram av en oberoende tredje part, Valueguard. Valueguard är en väletablerad aktör som producerar prisstatistik som används av myndigheter som Riksbanken och SCB med flera.

Aros Bostad erbjuder även ett tillträdesskydd i trygghetspaketet med möjligheten att skjuta upp inflyttningen med upp till tre månader utan extra kostnad om köparen inte kan flytta in vid det tänkta tillträdesdatumet. I dagens marknadsläge har bostadsrättsföreningars ekonomi blivit en allt viktigare fråga både för köpare och för bankerna. Som alltid säkerställer Aros Bostad att alla bostadsrättsföreningar i våra projekt överlämnas med en sund ekonomi. ”Aros Bostad vill att kunden ska känna trygghet i sitt köp av en bostad i en bostadsrättsförening med sund ekonomi från första visningen fram till inflyttning. Vi är lyhörda för vad våra kunder efterfrågar. Därför är vi glada över att idag kunna presentera ett heltäckande trygghetspaket där Aros Bostad delar risken med kunden,” säger Magnus Andersson, VD i Aros Bostad.
I övriga garantier ingår även garantier för osålda lägenheter och hyresintäktsbortfall och förskottsförsäkring, insatsgaranti och färdigställandeförsäkring.

För mer information, kontakta:

Magnus Andersson, VD i Aros Bostad
Email: magnus.andersson@arosbostad.se
Mobil: 073-410 12 43

Ken Wendelin, CFO / Vice VD i Aros Bostad
Email: ken.wendelin@arosbostad.se
Mobil: 073-518 02 70

Aros Bostad är framtidens bostadsutvecklare. Vi utvecklar stadsbilden med tidlösa och beständiga hem åt medvetna och stolta bostadsägare. Genom att utgå ifrån helheten och vara lyhörda för det som är viktigast för våra kunder - en trygg ekonomi och omsorgsfull arkitektur som innefattar genomtänkta funktioner och materialval som står sig över tid – skapar vi bostadsupplevelser med själ och hjärta där livet får ta plats.

Vi tar ansvar för hela bostadsutvecklingsprocessen för att säkerställa kvalitet, en sund ekonomi och hållbarhet i våra projekt. Varje enskilt projekt är väl omhändertaget och drivs med kompetens, närvaro och ett personligt engagemang. Idag har vi en underliggande utvecklingsvolym om cirka 12 mdkr motsvarande cirka 3 500 bostäder, företrädelsevis belägna i Storstockholmsområdet. Läs mer om Aros Bostad på www.arosbostad.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar