Slutsålt ett år före färdigställande i Aros Bostads första småhusprojekt

Report this content

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) har sålt samtliga radhus inom projektet Milstena i Skarpäng, Täby. Projekt Milstena är Aros Bostads första småhusområde och även bolagets första projekt med industriellt producerade radhusstommar i trä.

Projektet Milstena startades under våren 2020 och kommer att omfatta 69 radhus i olika storlekar. De första bostäderna står klara för inflyttning till sommaren 2021 och hela projektet beräknas vara färdigt under våren 2022.

Louise Saxholm, Försäljnings- och marknadschef Aros Bostad:
”Vi upplever en väldigt stark marknad i Stockholmsområdet och Täby är inget undantag. Projekt Milstena blir ett grönt område byggt för gemenskap och det stora intresset har visat att det är ett eftertraktat koncept. Försäljningstakten visar också på en av Corona-pandemins tydliga trender, vilken är att många söker sig till en större bostad i stadens ytterområden.”

Aros Bostads Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden motsvarande cirka 4 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.