Besqab får ny markanvisning om 100 bostäder i Årsta

Report this content

Besqab har av Stockholms stad fått en markanvisning vid Årstatråket mellan Årsta torg och Årstafältet innefattande cirka 100 bostäder varav ungefär hälften kommer att utgöra seniorboenden.  

-    Vi är glada för den här markanvisningen som också blir Besqabs första projekt i Årstastråket. Det är ett mycket bra bostadsläge med närhet till kommunikationer, skolor och service samt med närhet till den stora nya stadsparken som anläggs på Årstafältet, säger Carola Lavén, VD på Besqab. 

Besqab kommer att uppföra ett nytt kvarter med cirka 100 bostadsrättslägenheter designade för en enkel vardag och en hälsosam livsstil, där ungefär hälften av bostäderna planeras att utformas som seniorbostäder. I samband med att bostäderna uppförs kommer ett nytt torg att anläggas i anslutning till Besqabs nya kvarter. 

-    För att skapa en levande stadsmiljö som kan erbjuda ett bekvämt liv för människor i alla åldrar, kommer de nya kvarteren få kommersiella ytor i bottenvåningarna. Dessutom kommer de gång- och cykelstråk som passerar förbi torget, knyta samman de äldre delarna av Årsta med den nya stadsdelen Årstastråket, säger Johan Westring, Chef för Ackvisition och Exploatering på Besqab.  

Arbetet med att ta fram ett planförslag kommer att inledas under vintern 2021/2022 och produktionsstart planeras preliminärt till 2025.

Kontaktpersoner:
Carola Lavén, VD, 08 - 409 415 57, carola.laven@besqab.se
Johan Westring, Chef Ackvisition och Exploatering, 08 - 409 416 39, johan.westring@besqab.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är glada för den här markanvisningen som också blir Besqabs första projekt i Årstastråket. Det är ett mycket bra bostadsläge med närhet till kommunikationer, skolor och service samt med närhet till den stora nya stadsparken som anläggs på Årstafältet.
Carola Lavén, VD på Besqab
För att skapa en levande stadsmiljö som kan erbjuda ett bekvämt liv för människor i alla åldrar, kommer de nya kvarteren få kommersiella ytor i bottenvåningarna. Dessutom kommer de gång- och cykelstråk som passerar förbi torget, knyta samman de äldre delarna av Årsta med den nya stadsdelen Årstastråket.
Johan Westring, Chef för Ackvisition och Exploatering på Besqab