Citat

Skeppskajen med sin historia, centrala läge och närheten till Fyrisån kommer att bli en unik plats i Uppsala med nya levande stadskvarter och hållbara boendemiljöer.
Carola Lavén, VD på Besqab
Det här är ett bra exempel på hur vi ska utveckla Uppsala. Bostäder, butiker och mötesplatser i ett och samma kvarter. Nu får historiska Skeppskajen bidra till att skapa nya minnen för alla Uppsalabor som väljer att bosätta sig i området.
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande
Vi är glada att få vara en del av det här spännande läget i Solna som binder samman de nya stadskvarteren i Hagastaden med det gamla Råsunda. Här utvecklar vi moderna Svanenmärkta lägenheter i direkt anslutning till alla tänkbara kommunikationer och service,
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad på Besqab.
Det här är ett bra exempel där Besqab är med och utvecklar hållbara och hälsosamma miljöer där människor vill leva och bo. Tillsammans med Solna stad har vi jobbat för att Solnaborna ska få en attraktiv mötesplats och en ny urban bostadsmiljö. Intresset för att köpa en bostad här har varit stort vilket visar att området är mycket populärt.
Carola Lavén. VD på Besqab
När vi nu avslutar det första halvåret 2022 kan vi konstatera att vi har ett helt annat läge på bostadsmarknaden än vid årets början, med nya förutsättningar att förhålla oss till. Trots räntehöjningar och allmän oro har vi haft en bra försäljning under perioden vilket indikerar att våra bostäder är attraktiva. Den höga andelen sålda bostäder i vår bostads- och äganderättsproduktion innebär dessutom en låg riskprofil och våra projekt med inflyttning det kommande året är nästintill slutsålda. Ökade byggkostnader påverkar oss dock och pressar marginalerna i projekten och i sin tur resultatet för det första halvåret. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som med sin stora kompetens och engagemang säkerställt leveranser, drivit produktionen och tagit hand om våra kunder. Med stöd av vår erfarenhet och kompetens arbetar vi för att parera utmaningarna vi har framför oss. Vi ska fortsätta förvalta våra styrkor och tillvarata möjligheterna med ett stort underliggande bostadsbehov på våra marknader.
Carola Lavén, VD Besqab
Skeppskajen är en historisk plats i Uppsala. Här finns en unik möjlighet att skapa nya variationsrika kvarter med de kulturhistoriska byggnaderna ihop med modern arkitektur och öppna stråk ner mot Fyrisån. Här kommer det finnas bostäder, restauranger, kontor och kulturverksamhet vilket bidrar till en levande stadsmiljö.
Lotta Niland, Chef för Projektutveckling Bostad på Besqab
Att utveckla och förädla nya attraktiva bostadskvarter av det gamla industriområdet är ett bra exempel på där Besqab i samarbete med andra bidrar till att utveckla nya hållbara och hälsosamma boendemiljöer. Skeppskajen med sin historia, centrala läge och närheten till Fyrisån kommer att bli en unik plats i Uppsala med nya levande stadskvarter.
Carola Lavén, VD på Besqab
Vår passion på Besqab är att utveckla hållbara och hälsosamma boendemiljöer där människor vill bo länge. Årsta Ljuva är ett bra exempel på det, där vi anpassar projektet till platsen och erbjuder de som flyttar in extra värden som möjligheter till co-working, gym och cykelverkstad. Här har vi också satsat på större lägenheter vilket det finns en stor efterfrågan på här i området.
Carola Lavén, VD Besqab
Stadens ambition är att skapa en ny bostadsbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet som är väl anpassad till närmiljön och det har man verkligen lyckats med här.
Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad
Vi på Besqab strävar alltid efter att utveckla hållbara och hälsosamma boendemiljöer som anpassats till platsens förutsättningar. Med detta projekt och det gediget byggda huset, i en stadsdel som har småstadskänsla mitt i storstan, finns de bästa förutsättningarna för just detta
Carola Lavén, VD Besqab
Vår ambition inom staden är att Hägersten ska utvecklas till en tätare, mångsidig och mer levande stadsmiljö, vilket vi tycker att Besqab nu är med och förverkligar. Samtidigt är byggnadens arkitektur ett bra exempel på karaktärsskapande bebyggelse, vilket också är viktigt när staden växer.
Abit Dundar, Stadsdelsnämndens ordförande i Hägersten-Älvsjö
”Besqabs verksamhet har under det första kvartalet fortsatt att utvecklats i enlighet med vår utstakade plan.  Vi har säljstartat nya projekt, produktionsstartat fler lägenheter och har en ny rekordnivå vad gäller bostäder i pågående produktion. Vi fortsätter att fokusera på våra mål och strategier för 2023 samt vår fortsatta långsiktiga utveckling. Samtidigt arbetar vi för att parera de utmaningar vi står inför idag med det osäkra världsläget med kriget i Ukraina, den globala bristen på råvaror och energi samt stigande inflation och höjda marknadsräntor. Jag har dock stor tilltro till vår kompetens och affärsmodell som visat sig vara framgångsrik i utmanande tider och över konjunkturcykler. Vi har dessutom en hög försäljningsgrad i våra pågående projekt, starka finanser och goda kassaflöden från våra vårdbostäder.” 
Carola Lavén, VD Besqab
Intresset är väldigt stort för bostäderna i Nivå. Bostäderna blir helt unika i sitt slag och är ett spännande exempel på vertikal stadsutveckling då vi börjar att bygga bostäderna från våning 6 och uppåt.
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad på Besqab
Mottagandet från marknaden har varit mycket gott i det här projektet vilket gör att vi nu produktionsstartar resterande 145 bostäder i projektet. Här växer fina lägenheter fram ovanpå den befintliga industribyggnaden plus högkvalitativa stadsradhus längs Bällstaån.
Carola Lavén, VD på Besqab
Besqab har varit aktiv bostadsutvecklare i Stockholms norra kommuner i över 30 år och detta är första gången på länge vi är med och utvecklar nya hållbara bostads-miljöer i Sollentuna kommun, vilket gör detta spadtag extra roligt. Detta är också ett väldigt attraktivt läge mellan pendeltågstationen och det populära natur- och friluftsområdet vid Norrviken. 
Carola Lavén, VD Besqab
Besqabs nya bostäder bidrar till en positiv utveckling av Häggvik. De som flyttar in i Häggviks Dunge får förmånen att bo mitt i Sollentuna, mitt emellan Häggviks centrum och Norrvikensjön.
Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna Kommun
Vi välkomnar Besqabs nytillskott av bostäder i Häggvik. Detaljplanen är formad  för att skapa bostäder i harmoni med den värdefulla naturen i området.
Moa Rasmusson (L), ordförande samhällsbyggnadsnämnden i Sollentuna Kommun
Tack vare alla fantastiska medarbetares målmedvetna arbete och personliga engagemang har vi tagit ett viktigt steg mot våra mål och produktionsstartat rekordmånga nya bostäder samtidigt som vi stärkt lönsamheten. Vi fortsätter att leverera drömhem till våra kunder tillsammans med ett personligt kundbemötande som belönade oss med branschens nöjdaste kunder 2021.
Carola Lavén, VD Besqab
På Besqab jobbar vi efter devisen att vi är ”bäst tillsammans”. Vi är övertygade om att vägen till våra kunders hjärtan går genom ett sömlöst och engagerat samarbete bland vår personal och våra samarbetspartners. Och idag fick vi ta emot ett pris! Ett pris som vi fått tidigare och som verkligen visar att gott samarbete lönar sig.
Carola Lavén, VD
Under året som gått har vi jobbat engagerat med att utveckla vårt arbete, till exempel en ny inflyttningsservice och vi har uppgraderat hela vårt inredningskoncept, vilket kunderna uppskattat. Det pågår också ett envist kvalitetsarbete i alla led där vi hela tiden sätter kunden i fokus. Då är det extra roligt att få bekräftelse på att vi gör rätt saker.
Anna Slåtteby, Chef för Försäljning och Kunderbjudande
Det finns inget bättre än att ge nyckeln till ett nytt, fint och efterlängtat hem till sin nya ägare. Vi är så glada, stolta och peppade att fortsätta leverera ännu fler, bättre och efterlängtade bostäder till våra kunder.
Carola Lavén, VD
Vi säljstartade projektet Boston i våras och det har tagits emot mycket väl av marknaden; över hälften av lägenheterna är redan sålda. Det finns en stor efterfrågan på större lägenheter i Midsommarkransen och kunderna har även uppskattat husets spännande arkitektur med fasader i återbrukat tegel och skulpterade tak.
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad
Vi på Besqab strävar alltid efter att utveckla hållbara och hälsosamma boendemiljöer som anpassats till platsens förutsättningar. Med detta projekt och det gediget byggda huset, i en stadsdel som har småstadskänsla mitt i storstan, finns de bästa förutsättningarna för just detta. Här erbjuder vi moderna Svanenmärkta bostäder, med närhet till allt du behöver i service och grönområden, och här behöver du inte bil om du inte vill.
Carola Lavén, VD på Besqab
Efterfrågan på småhus är stor och det är därför glädjande att vi nu kan addera vårt planerade småhusområde med drygt det dubbla antalet nya hem. På den här natursköna platsen kommer vi att utveckla en mycket attraktiv boendemiljö som främjar en hälsosam livsstil med mycket rörelse i vardagen.
Carola Lavén, VD Besqab
Området är planlagt och till viss del utbyggt. Den här etappen angränsar till det vi tidigare förvärvat och vi påbörjar nu arbetet med att utveckla fler smart planerade småhus med goda bostadskvalitéer för att tillsammans skapa en attraktiv och hållbar boendemiljö.
Johan Westring, Chef för Ackvisition och Exploatering
Detta förvärv ligger väl i linje med vår strategi att även utveckla hyresbostäder och vårdboenden för egen förvaltning kring Mälardalen. Det är väldigt kul att vi nu tar steget in i Eskilstuna och förvärvar färdiga bostadsbyggrätter i ett läge med stor utvecklings-potential.
Andreas Wik, Chef Fastighetsutveckling och Fastigheter
Utvecklingen av Skiftinge går framåt och här ser vi möjligheten vara del av den resan genom att komplettera området med trivsamma vårdbostäder för den ökande andelen äldre i befolkningen samt leverera en välplanerad arbetsmiljö för en framtida hyresgäst.
Bo Björfors, Chef Vårdfastigheter
Bostäderna i Nivå har tagits emot mycket väl av marknaden. Med sin unika placering, med start sex våningar ovan mark, kommer lägenheterna att bli något alldeles extra med mycket ljus, rymd, fin utsikt och generösa uteplatser.
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad
Det här är ett bra exempel på att Besqab är med och utvecklar attraktiva och hållbara boendemiljöer och att vi har kompetensen att klara tekniskt utmanande projekt för att få till de bästa bostadskvalitéerna.
Carola Lavén, VD Besqab
Den här markanvisningen är extra rolig då det är Besqabs första markanvisning för hyresrätter från Stockholms stad. Projektet passar väl in i vårt nya affärsområde om att uppföra hyresrättsfastigheter i egen förvaltning. 
Andreas Wik, Chef Fastighetsutveckling och Fastigheter
Här kan Besqab vara med och komplettera befintlig bebyggelse för att bidra till en blandad stad med olika boendeformer. Det är ett omtyckt bostadsområde med god tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelstråk som minskar behovet av bil, vilket går i linje med vårt sätt att utveckla samhällen; på ett hållbart sätt som befrämjar hälsa och rörelse i vardagen. 
Carola Lavén, VD Besqab
När vi på Besqab utvecklar nya hållbara boendemiljöer har vi fokus på människors hälsa och rörelse i vardagen. Här på Norrberget kommer dessa kvaliteter verkligen att kunna uppfyllas, med luftiga ljusa bostäder, närhet till natur och hav, innergårdar som uppmuntrar till lek och att kunna gå eller cykla till skolan, jobbet och till kollektivtrafik. 
Carola Lavén, VD på Besqab
När vi planerar bebyggelsen på Norrberget utgår vi från de värden som finns i Vaxholms äldre stadskärna, naturen, havet och i närområdet. Det innebär att husen kommer att få träfasader och bebyggelsen i området kommer vara låg med naturliga kulörer som smälter in i miljön.
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad på Besqab
Vi är glada att vara med i utvecklingen av det här spännande läget i Solna som binder samman de nya stadskvarteren i Hagastaden med Gamla Råsunda. Solnavägen kommer att bli ett mer levande stråk och här växer nu moderna hållbara boendemiljöer upp i direkt anslutning till alla tänkbara kommunikationer och service.
Carola Lavén, VD Besqab
Spadtaget för de nya kvarteren vid Solna centrum markerar en viktig milstolpe i utvecklingen av Solnavägen till en trygg och levande stadsgata.
Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad
Eolshäll har ett lugnt och grönt läge i Hägersten med närhet till service och kommunikationer liksom grönska, promenadstråk och klippbad i Mälaren. Här har vi mycket goda förutsättningar att skapa attraktiva livsmiljöer för en hållbar och hälsosam livsstil.
Carola Lavén, VD Besqab 
Detta är ett fint kompletteringsprojekt i ett attraktivt bostadsområde. Vi planerar en övervägande del stora ljusa lägenheter i hus som får träfasader för att ge ett mjukt intryck från vattnet. Flera lägenheter kommer dessutom att få sjöutsikt.
Johan Westring, Chef för Ackvisition och Exploatering på Besqab
Vi är glada att vara en del av Uppsalas utveckling och med det här nya kvarteret skapar vi en attraktiv plats för en hållbar och hälsosam livsstil som uppmuntrar möten över generationsgränser. Det ligger också i linje med vår ambition att utveckla hyresrätter, vårdboenden och annan samhällsservice för egen förvaltning.
Carola Lavén, VD på Besqab
Det är precis så här vi vill bygga en hållbar stad, att komplettera stadens tomma ytor med nya kvarter som berikar det som redan finns. Vi välkomnar Besqab, som under många år utvecklat flera fina bostadsområden i Uppsala, som också långsiktig aktör med egen förvaltning.
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala Kommun
Det är spännande att få vara med redan från första spadtaget. När allt är färdigbyggt, finns vi på Vardaga kvar, med vår passion att driva en verksamhet för äldre med trivsel och hälsa i fokus.
Ulla Tansen, VD på Vardaga
Vi är glada och tacksamma för möjligheten att få skapa en förskola med en unik idrottsinriktning i det här nya kvarteret.
Lars Pettersson VD på Child Academy Sports
Den starka bostadsmarknaden med fortsatt hög efterfrågan höll i sig under årets tredje kvartal. Försäljningen i våra projekt är god och vi arbetar fokuserat för att tillvarata den starka marknaden och öka antalet produktionsstarter. Under tredje kvartalet startade vi två nya bostadsrättsprojekt och vi har ett rekordstort antal bostäder i produktion. Den höga produktionstakten bidrar till ökade intäkter och resultat och vi arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi har hög beredskap för planerade tillträden och potentiella förvärv. Vi går nu in i årets sista kvartal med en del utmaningar framför oss, såsom ökade materialkostnader och råvarubrist, men också med goda förutsättningar att fortsätta tillväxten enligt vår utstakade plan.
Carola Lavén, VD på Besqab
Vi är glada för den här markanvisningen som också blir Besqabs första projekt i Årstastråket. Det är ett mycket bra bostadsläge med närhet till kommunikationer, skolor och service samt med närhet till den stora nya stadsparken som anläggs på Årstafältet.
Carola Lavén, VD på Besqab
För att skapa en levande stadsmiljö som kan erbjuda ett bekvämt liv för människor i alla åldrar, kommer de nya kvarteren få kommersiella ytor i bottenvåningarna. Dessutom kommer de gång- och cykelstråk som passerar förbi torget, knyta samman de äldre delarna av Årsta med den nya stadsdelen Årstastråket.
Johan Westring, Chef för Ackvisition och Exploatering på Besqab
Det här är två bra exempel där Besqab utvecklar hållbara och hälsosamma livsmiljöer på attraktiva platser där människor vill leva och bo.
Carola Lavén, VD på Besqab
Båda projekten har projekterats och byggs med ambitionen att Svanencertifieras, vilket vi har som mål för alla våra bostadsprojekt. Miljömärkningen Svanen betyder att våra kunder kan vara trygga med att våra bostäder bland annat har noga utvalda och sunda materialval, låg energiförbrukning och en sund inomhusmiljö.
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad på Besqab
Besqab har tidigare utvecklat nya attraktiva bostadsområden i både Tyresö strand och Kryddvägen. Det är glädjande att vi ännu en gång kan vara med och skapa nya bostadsområden i Tyresö med fina livskvalitéer i närheten av vattnet, grönområden och kollektivtrafik.
Carola Lavén, VD Besqab
Vi är glada att vi kan göra förvärvet i attraktiva Trollbäcken. Tillsammans med de angränsande fastigheter vi förvärvade under hösten 2020 har Besqab nu kommande projekt med cirka 100 bostäder i ett av Tyresös bästa bostadslägen.
Johan Westring, Chef Ackvisition och Exploatering
Det här är ett lugnt och centralt läge i Stuvsta som går helt i linje med Besqabs vision att utveckla nya boendemiljöer som främjar en hållbar och hälsosam livsstil i och med närheten till både kollektivtrafik och grönområden.
Carola Lavén, VD Besqab
Vi planerar att ge husen en skyddande stadsmässig front ut mot Ågestavägen som sen trappas ner i höjd och möter villabebyggelsen i söder på ett mjukt sätt. Tanken är att skapa ett öppet kvarter som bildar två gröna, ombonade gårdsrum.
Johan Westring, Chef för Ackvisition och Exploatering på Besqab