Besqab produktionsstartar bostäder i Solna och Sollentuna

Report this content
Besqab produktionstartar Solna Estrad med 62 bostadsrättslägenheter som är den första av fyra byggnadsetapper längs Solnavägen vid Solna Centrum. Samtidigt startar Besqab produktionen av Häggviks Dunge i Sollentuna med totalt 85 bostads-rättslägenheter. Båda projekten redovisas som produktionsstartade under tredje kvartalet 2021.
Som en del av omvandlingen av Solna Centrum och ombyggnaden av Solnavägen till stadsgata utvecklar Besqab nya bostadskvarter som bland annat kommer bidra till att binda ihop Solna med Hagastaden. Projektet är indelat i fyra kvarter med totalt 380 bostäder där den första etappen, Solna Estrad, innefattar 62 bostadsrättslägenheter. Inflyttningarna i den första etappen planeras preliminärt till slutet av 2023. Projektet har tagits emot väl av marknaden och Solna Estrad har idag en bokningsgrad om ca 70 procent.

Samtidigt produktionsstartar Besqab projektet Häggviks Dunge i ett attraktivt läge i Sollentuna. Bostäderna ligger i anslutning till Norrviken och med närhet till kommunikationer såsom pendeltåg och Norrortsleden. Projektet omfattar totalt 85 bostadsrättslägenheter och ligger på en lugn återvändsgata i en fin skogsdunge. Inflyttning planeras preliminärt till tredje kvartalet 2023. Häggviks Dunge säljstartades under sommaren och har idag en bokningsgrad om ca 25 procent.

- Det här är två bra exempel där Besqab utvecklar hållbara och hälsosamma livsmiljöer på attraktiva platser där människor vill leva och bo, säger Carola Lavén, VD på Besqab.

- Båda projekten har projekterats och byggs med ambitionen att Svanencertifieras, vilket vi har som mål för alla våra bostadsprojekt. Miljömärkningen Svanen betyder att våra kunder kan vara trygga med att våra bostäder bland annat har noga utvalda och sunda materialval, låg energiförbrukning och en sund inomhusmiljö, säger Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad på Besqab.

 
Kontaktpersoner: Carola Lavén, VD, carola.laven@besqab.se, tel 08-409 415 57 Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad, lotta.niland@besqab.se, tel 08-409 416 46

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det här är två bra exempel där Besqab utvecklar hållbara och hälsosamma livsmiljöer på attraktiva platser där människor vill leva och bo.
Carola Lavén, VD på Besqab
Båda projekten har projekterats och byggs med ambitionen att Svanencertifieras, vilket vi har som mål för alla våra bostadsprojekt. Miljömärkningen Svanen betyder att våra kunder kan vara trygga med att våra bostäder bland annat har noga utvalda och sunda materialval, låg energiförbrukning och en sund inomhusmiljö.
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad på Besqab