Första spadtag för nya bostäder i Årsta torsdagen den 5 maj

Report this content

I populära Årsta, längs Tavelsjövägen, uppför Besqab bostadsprojektet ”Årsta Ljuva”, Svanenmärkta bostäder i fyra flerfamiljshus med omkring 70 lägenheter. 

Årsta Ljuva består av fyra nya hus som i sin utformning smälter in i den befintliga bostadsmiljön. Husen ligger i en skogssluttning där den kringliggande naturen bevaras. Bostäderna är flexibelt utformade för att passa livets alla skeden - och den som flyttar in. Förutom bostäderna planerar vi för olika verksamheter i bottenvåningarna så som cykelverkstad, co-working-lokal och gym. 

Stadens och Besqabs ambition är att skapa en ny bostadsbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet som är väl anpassad till närmiljön. Mellan de mittersta husen, ovan garaget planeras för en grön innergård med inspiration från skogsbackens växtlighet. Tavelsjövägen upprustas och får även en ny trottoar.

Besqabs VD Carola Lavén tar spadtaget tillsammans med Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd (M) i Stockholms stad. Spadtaget tas genom att spränga bort den sista delen av berget innan markarbetet kan börja. Vi bjuder på kaffe och smörgås. 

Dag: Torsdagen den 5 maj 
Tid: Klockan 11:00

Program:
10:30-11:00 Samling
11:00-11:15 Spadtag och fotografering
11:15-12:00 Kaffe, smörgås, kaka, mingel

Adress: Tavelsjövägen, i höjd med Tavelsjövägen nr 4, Årsta, Stockholm

Kontaktperson: Christina Durling christina.durling@besqab.se, 08-409 416 26
 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.