Betsson AB:s valberedning reviderar tidigare förslag till styrelseledamöter

Valberedningen i Betsson AB har idag informerats av Louise Nylén att hon på grund av andra åtaganden inte längre står till valberedningens förfogande som föreslagen styrelseledamot i Betsson AB.

Med anledning av detta reviderar valberedningen sitt nuvarande förslag till att endast föreslå sex ledamöter där Andrew McCue föreslås som ny ledamot och där Patrick Svensk, Fredrik Carlsson, Jan Nord, Eva Leach och Johan Lundberg föreslås att väljas om som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även fortsatt Patrick Svensk som styrelseordförande. Valberedningen står fast vid sitt tidigare beslut om total ersättning till styrelsen, med minskning av det totala arvodet för att reflektera sex och inte sju ledamöter.

Mathias Hedlund och Kicki Wallje-Lund har som tidigare kommunicerats avböjt omval.

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Patrick Svensk, styrelseordförande, Betsson AB
ir@betssonab.com, +46 8 506 403 00

 

Om Betsson AB

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, primärt på lokalt reglerade marknader. Betsson AB är noterat på NASDAQ Stockholm, Large Cap (BETS). www.betssonab.com

Prenumerera

Dokument & länkar