• news.cision.com/
  • Betsson AB/
  • Betsson offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Betsson offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Report this content

Betsson AB (publ) (”Betsson”) emitterade den 26 september 2019 seniora icke säkerställda obligationer om SEK 1 000 000 000 under ett ramverk om totalt SEK 2 500 000 000 (”Obligationerna”). Betsson har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli omkring den 21 november 2019. Med anledning av upptagande till handel har Betsson upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finns tillgängligt på Betssons webbplats www.betssonab.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, kontakta Bolaget:

Pontus Lindwall, VD och koncernchef Betsson AB
pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2019 kl. 17:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar