Växelkurser för det tredje kvartalet 2019

Report this content

Nedan framgår växelkurser för betydande valutor i Betsson ABs finansiella rapporter. Växelkurserna har ingen väsentlig påverkan på koncernens verksamhet, men påverkar det redovisade resultatet vid omräkning till rapporteringsvalutan SEK.

Genomsnittlig växelkurs i resultaträkningen mot SEK

Januari-
september 2019
Januari-
september 2018
Jfr föregående år
EUR 10,566 10,235 3,2%
GBP 11,962 11,574 3,3%
GEL 3,382 3,448 -1,9%
NOK 1,081 1,067 1,3%
TRY 1,668 1,902 -12,3%


Växelkurser i balansräkningen mot SEK

30 september 2019 30 september 2018 Jfr föregående år
EUR 10,729 10,295 4,2%
GBP 12,070 11,575 4,3%
GEL 3,311 3,395 -2,5%


För ytterligare information, kontakta:
Anna Ulinder, IR Manager Betsson AB,
+46 (0)73 368 33 69,
anna.ulinder@betssonab.com


Prenumerera