Växelkurser för första kvartalet 2019

Report this content

Nedan framgår växelkurser för betydande valutor i Betsson ABs finansiella rapporter. Växelkurserna har ingen väsentlig påverkan på koncernens verksamhet, men påverkar det redovisade resultatet vid omräkning till rapporteringsvalutan SEK.

Genomsnittlig växelkurs i resultaträkningen mot SEK

Januari-mars 2019 Januari-mars 2018 Jfr. föregående år 
EUR 10,4173 9,9641 4,5%
GBP 11,9423 11,2794 5,9%
GEL 3,4159 3,2631 4,7%
NOK 1,0689 1,0343 3,3%
TRY 1,7049 2,1245 -19,8%

 

Växelkurser i balansräkningen mot SEK 

31 mars 2019 31 mars 2018 Jfr. föregående år 
EUR 10,4221 10,2931 1,3%
GBP 12,0818 11,7617 2,7%
GEL 3,4487 3,4433 0,2%För ytterligare information, kontakta:

Anna Ulinder, IR Manager Betsson AB
+46 (0)73 368 33 69, anna.ulinder@betssonab.com

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, primärt på lokalt reglerade marknader. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap (BETS).

Prenumerera

Dokument & länkar