BIMobject har utsett Alexander Dahlquist till ny CFO och Mario Ortega i en ny SVP roll för att öka bolagets fokus på erbjudandet till arkitekter, ingenjörer, byggare och fastighetsägare

BIMobject, som erbjuder globala molnbaserade plattformar och en marknadsplats för digitala bygg- och inredningsprodukter, meddelar att Stefan Hansson beslutat att gå vidare, och att Alexander Dahlquist utsetts till ny CFO med tillträde den 15 maj 2019. BIMobject har även per dags dato utökat ledningsgruppen genom att utse Mario Ortega till SVP AECO.

BIMobject fortsätter att kontinuerligt investera för att skapa en organisation och ledarskap som svarar upp mot de framtida krav som ställs på en molnbaserad och globalt växande plattform. Vi utsåg nyligen Kim Mortensen till ny VD och det är nu klart att han startar sitt uppdrag den 1 juni 2019.

Jag skulle vilja tacka Stefan för hans insatser under de fyra år han har varit med om att utveckla BIMobject till dess nuvarande position. Stefan går vidare till en ny position och vi kom överens om att han stannar tills dess att hans efterträdare tillträder och jag önskar honom lycka till i framtida utmaningar.” säger Johan Svanström, tf vd.

Alexander Dahlquist har utsetts till CFO för att hjälpa till i arbetet med att lyfta bolaget till nästa nivå avseende global verksamhet, produkterbjudanden och organisatorisk skalbarhet.

Jag är väldigt glad för att få välkomna Alexander till BIMobject. Alexander har omfattande erfarenhet av internationell finans och affärsuppföljning i stora och marknadsledande bolag. Hans mångåriga arbete med affärsuppföljning, processutveckling och affärsmannaskap kommer att bli en stor tillgång i vår fortsatta tillväxt.” säger Johan Svanström, tf vd.

Alexander har arbetat många år hos Saint-Gobain, en av de ledande byggvarudistributörerna, och har god kännedom om byggindustrins affärsflöde från tillverkning och leverans till färdig slutprodukt. Alexanders erfarenhet är högst relevant i utvecklingen av BIMobjects dynamiska plattform som strävar efter att ligga framkant och förbättra dessa flöden från ett informationsperspektiv, med ambition att effektivisera hela industrins värdekedja.

BIMobject har även beslutat att utöka ledningsgruppen med Mario Ortega i rollen som Senior Vice President AECO. Mario är tidigare arkitekt och började på BIMobject 2014. Mario har tidigare varit dotterbolagschef och säljchef för dotterbolagen i Spanien och Latinamerika. Som SVP AECO kommer Mario att arbeta nära produkt- och plattformsutvecklingsteamet för att driva utvecklingen av nya värdeskapande tjänster för alla användare av plattformen. Detta omfattar till exempel vidareutveckling av den privata molnlösningen Hercules, BIMsupply och vårt koncept för digitala byggnader.  Mario kommer att driva affärsutveckling för dessa produkter, vilka tillsammans står för en enorm affärspotential i takt med att objektvolymerna och användardata fortsätter att växa på BIMobjects plattform.

BIMobject ökar användningen hos både tillverkare och användare och går in i en fas med ytterligare fokus på att skala upp våra produktlösningar, användarengagemang och operationellt genomförande. Vi har höga ambitioner som kräver omfattande kunskaper om AECO-marknaden, betydande finanserfarenheter samt erfarenheter av business controlling. Det är med stor glädje jag välkomnar Alexander och Mario till ledningsgruppen. Tillsammans med den nyutnämnde VD Kim Mortensen och all den fantastiska personalen hos BIMobject står vi starka de kommande åren. Och vår unika molnplattform och ekosystem kommer bli allt starkare!” säger Johan Svanström, tf vd.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Svanström – Tillförordnad VD
Tel: +46 40 - 685 29 00
E-mail: johan.svanstrom@bimobject.com

Om BIMobject AB
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder molnbaserade plattformar med cirka 1550 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt de molnbaserade plattformarna, som idag har över 1,5 miljon användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot tillverkare, fastighetsägare, arkitekter och designers, byggföretag samt handeln. AECO står för architect, engineering, construction och operator/owner. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2018 till 114 MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. www.bimobject.com 

Taggar:

Om oss

På BIMobject AB hjälper vi våra kunder att bli mer framgångsrika inom marknadsföring och försäljning, genom att skapa virtuella kopior av deras produkter som BIM-objekt. Dessa BIM-objekt gör tillverkarnas produkter mer lättillgängliga och synliga i byggprocessen, som idag sker med moderna IT verktyg för design och konstruktion, sk. BIM-system (Building Information Modeling). BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och denna beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga som BIM-objekt. Vi skapar BIM-objekt med hög kvalité och gör dessa enkla att ladda ner för arkitekter och föreskrivande konsulter. Vi genererar mer affärer till produkttillverkare i byggbranschen och en radikalt ny marknadsföringskanal som är effektiv och mätbar.

Prenumerera

Dokument & länkar