BIMobject når 2 miljoner registrerade användare - dubblar användarbasen på bara 18 månader

Report this content

På söndagen passerade BIMobject 2 miljoner registrerade användare totalt på bolagets webbplatser, bimobject.com och polantis.com. Detta innebär att användarbasen fördubblats sedan november 2018, då bolaget passerade 1 miljon registrerade användare. Även användaraktiviteten, mätt i termer av antalet nerladdade objekt, har slagit nya rekord i år.

Den starka användartillströmningen beror främst på s.k. organisk tillväxt, genom användare som söker på Google och andra sökmotorer efter BIM-objekt för att använda i designen av nya byggnader. BIMobjects stora utbud av produkter gör att bolaget naturligt placerar sig högt i sökresultaten.
 
BIMobjects 2 miljoner användare består främst av arkitekter, ingenjörer och universitetsstudenter. Användarbasen är global, där de tre största länderna är USA, Brasilien och Frankrike. Bland övriga länder med stor tillströmning av användare finns t.ex. Spanien, Italien, Mexico, Indien och Ryssland. 

"Två miljoner användare befäster vår världsledande ställning som plattformen som kopplar ihop arkitekter och ingenjörer i byggindustrin med tillverkare av byggprodukter globalt", säger Carl Silbersky, VD för BIMobject. "När mässorna i byggindustrin stängts ner på grund av COVID-19 har dessa grupper istället vänt sig till bimobject.com för att hitta och jämföra produkter till byggnaderna de designar. Vi är övertygade om att de kommer stanna kvar."

För mer information, vänligen kontakta
Carl Silbersky – VD

Tel: +46 40 - 685 29 00
E-mail: ir@bimobject.com

David Kullander - Chief Marketing Officer
Tel: +46 702 98 98 99
E-mail: david.kullander@bimobject.com
 

Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Carl Silberskys försorg, för offentliggörande den 15 juni 2020 kl 14:00 (CEST).

Om BIMobject
BIMobject, grundat 2011, är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. Via www.bimobject.com och www.polantis.com erbjuder bolaget en molnbaserad plattform som förser 2 miljoner registrerade användare från byggindustrin, såsom arkitekter och byggingenjörer, med digital produktinformation (BIM-objekt) från över 1.800 varumärken för byggprodukter. Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 134 MSEK.

BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM.
Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca, +46-8-528 00 399.

Dokument & länkar