Binero Group ABs (publ) årsredovisning för 2018 offentliggjord

Binero Groups årsredovisning för 2018 har idag publicerats på bolagets hemsida där den kan laddas ner som pdf-version och finns tillgänglig på www.binerogroup.com.

Stockholm den 30 april 2019

Binero Group AB (publ)

För mer information, kontakta:

Göran Gylesjö, VD Binero Group AB

Mobil: 070-510 36 56

Mail: goran.gylesjo@binero.se

Binero Group (www.binerogroup.com) är ett svenskt företag med ett brett utbud av tjänster inom Hosting och och molntjänster. Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-50 301 550, ca@mangold.se.

Informationen lämnades, genom Göran Gylesjös försorg, för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 14.00 CEST.

Om oss

Binero är en svensk leverantör av molntjänster och digitala infrastrukturtjänster för företag och organisationer. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat utveckling och drift av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar