Dela

Om oss

Binero är en svensk leverantör av molntjänster och digitala infrastrukturtjänster för företag och organisationer. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat utveckling och drift av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Citat

Med branschledande konnektivitet, sitt starka fokus på att erbjuda hållbara datacentertjänster och hög säkerhet uppfyller Interxion våra höga krav inom dessa områden.
Patrik Axelsson
Detta är ett tydligt exempel på hur vi går i bräschen för en ny generation av supergröna datacenter, som också kan stå för ett betydande energitillskott. Vi är övertygade om att en stark miljöhänsyn kommer att vara en självklarhet för alla IT-leverantörer i framtiden, inte minst för att kunder kommer att kräva det.
Göran Gylesjö, VD
För Binero Group är frågor som rör miljö, klimat och hållbarhet inte bara något vi diskuterar och använder i marknadsföringssyfte, utan något som genomsyrar allt vårt arbete.
Göran Gylesjö
Vi valde att samarbeta med Huawei som levererar mycket bra funktionalitet och ovanpå detta har möjlighet att anpassa sig efter vår kravställning som även innefattar högt satta hållbarhetsmål.
Göran Gylesjö
Svenska organisationer är oroade över var och hur deras information lagras, och många har även legala krav på sig att deras data måste hanteras på ett säkert sätt och inte lämna landet. Vi får dagligen starka signaler från såväl befintliga som potentiella kunder om att det i dag finns ett stort behov av integritetssäkrade tjänster som Binero.Cloud.
Göran Gylesjö
För oss är det en självklarhet att uteslutande använda förnybar energi och att återföra så mycket som möjligt av värmen i energinätet. Att tänka grönt är inte bara en trend. Vi hoppas och tror att miljömedvetenhet kommer att vara en hygienfaktor för alla IT-bolag i framtiden, och att allt fler kunder väljer att köpa tjänster från leverantörer som inte bidrar till onödigt resursslöseri.
Göran Gylesjö
Vi ser en stor potential för framtida tillväxt inom detta område, speciellt med en IaaS-lösning som centreras kring prestanda, miljö, säkerhet samt faktumet att data lyder under svensk lagstiftning. Inte minst nu med Cloud Act i färskt minne får vi dagligen signaler från befintliga och potentiella kunder att det finns ett stort behov av integritetssäkrade tjänster som Binero.cloud
Göran Gylesjö, VD
”Efter att ha avyttrat onlineverksamheten i sin helhet och koncentrerat verksamheten till Sverige fokuserar vi nu helt på hosting och molnbaserade tjänster med en stark lokal närvaro. Vi har en bra verksamhet att bygga vidare på och ser ett stort värde av namnbytet då detta bättre speglar bolagets nuvarande inriktning samtidigt som en rad marknadssynergier möjliggörs”
Göran Gylesjö, VD
”Vi ser ett kraftigt växande behov av helhetslösningar för kundernas digitala infrastruktur, med allt från hantering till drift, backup och underhåll av såväl webbplatser som större applikationer och webbtjänster. Allt fler företag och organisationer väljer idag att outsourca hela eller delar av sin IT-infrastruktur i syfte att förbättra lönsamhet och kvalitet. Vi ser en stor potential för framtida tillväxt inom detta område, speciellt med en IaaS-lösning som centreras kring säkerhet, miljö och det faktum att lagrad data lyder under svensk lag”
Göran Gylesjö, VD
Datacentret är en naturlig del i Online Groups molnstrategi som kretsar kring en stark lokal närvaro på flera nivåer. Denna närvaro innebär bland annat ett stort fokus på kompetent lokal support, med en djup förståelse kring de utmaningar och önskemål som svenska företag har och står inför.
Göran Gylesjö, VD
Att välja Anders Aleborg till ny hostingansvarig för vår koncern var givet. Han har byggt ett mycket bra bolag och vet vad marknaden vill ha, det här innebär att vårt bolag kan utvecklas till något ännu bättre
Urban Johansson, VD och koncernchef på Online Group.
Domänmarknaden är en marknad som växer något oerhört just nu, alla vill ha sitt domän registrerat och du kan idag ha flera domän till en site. Domänmarknaden kommer att explodera ännu mer inom ett par år i och med att ICANN har beslutat att släppa 2000 nya toppdomän.
Urban Johansson, VD på Online Group.
Vår undersökning ger svar på de flesta frågor som många andra endast sitter och gissar sig fram till. Med hela 11 års studier av sökbeteendet i Sverige kan vi berätta hur Sveriges befolkning använder de olika sökmedierna som t.ex. digitala kataloger och Google. Vi har i år inkluderat frågor om sociala medier för att kunna ge en mer korrekt rekomendation för annonsering och strategi i dessa medier. Utbudet av digitala medier kan kännas riktigt rörigt och det är därför Getupdateds medieplanering finns. Vi hjälper våra kunder att placera sin marknadsbudget i digitala medier utifrån sökbeteendet och kundens förutsättningar.
Sara Sigge, produktchef för Medieplanering på Getupdated.
Carl-Magnus Hallberg kompletterar vår styrelse med sin kompetens inom IT och hans kontaktnät kommer att stärka Online Groups långsiktiga strategi
Åke Eriksson, styrelseordförande Online Group
Vi är stolta över att se att många av våra kunder finns med i listan över vinnare från Seolytics, detta innebär att vi levererar högkvalitativ sökmotoroptimering. Det som många inte tänker på när de köper en SEO-tjänst är att man måste räkna med att det kan ta 3-6 månader innan man märker av resultatet.
Erik Sala, Produktchef för sökmotoroptimering på Getupdated
Vi har arbetat med Getupdated tidigare och vet att de besitter en hög kompetens inom SEO. För oss är det viktigt med transparens i arbetet och en nära dialog för bra samarbete och förståelse. Det vet vi att Getupdated har! Vi ser fram emot ett gott samarbete och att våra viktigaste sökord får en stabil och bra placering i Googles sökresultat
Petra Almréus , marknadschef på Svenska Skydd AB.
När vi nu blivit en del av Telenor så har vi sett över våra avtal med leverantörer gällande vår marknadsföring. Valet för SEO och Google AdWords föll på Getupdated som ingår i Online Groupkoncernen.
Thomas Bäckström, försäljningschef på Ownit
Kitchen & Table är ett nytt restaurangkoncept i samarbete med stjärnkocken Marcus Samuelsson som inom en snar framtid även kommer att lanseras i Norge. Getupdated har lyssnat noggrannt på våra önskemål och utefter det skapat en site som vi är mycket nöjda med.
Jessica Castegren, Marknadschef på Clarion Hotels
Vi har stigit fram till den ledande spelaren i Norden för hosting och kommer att fortsätta växa genom förvärv för att konsolidera en fragmenterad marknad
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB
Alla våra AdWordstekniker är Google certifierade och har en lång erfarenhet av att hantera SEM kampanjer. Vårt mål är att skapa och optimera Mabis AdWordskampanjer för att uppnå ett konverteringshöjande och kostnadseffektivt resultat för dem, det vill säga att vi kommer att arbeta kontinuerligt för att förbättra Mabis ROI.
Hristo Penev, European AdWords Product Manager, Online Group.
Crystone Sverige AB har hittills under 2013 stått för 32% av alla .SE-registreringar enligt färsk statistik ifrån .SE. Det är mycket positivt med en Registrar som är aktiv och framgångsrik i sin marknadsföring och sina erbjudanden
Amar Andersson, Registrar Manager på IIS
”Tommy kommer in i företaget då vi står inför en internationell expansion. Tommy har en lång och gedigen bakgrund och erfarenhet av försäljning. Hans kunskap och förmåga att framgångsrikt leda olika säljorganisationer är väl känd och Tommy kommer att bygga upp en stark och ledande säljkår i bolaget”
Urban Johansson, VD
Wooshiii är en fantastisk tjänst och har hjälpt oss med att hitta material vi är i behov av och även med att marknadsföra vår produkt. Vi är riktigt förväntningsfulla och glada över att de öppnar upp ett kontor här i Halifax.
Tim Burke, Vd på Tether
Just nu befinner vi oss i en spännande fas för företagets vidareutveckling. Jag är övertygad om att koncernens gemensamma breda erfarenhet och höga kompetens inom online media kommer att vara en viktig framgångsfaktor i vår strävan efter att bli den ledande aktören på marknaden.
Urban Johansson, VD Getupdated
”I den förändringsfas Getupdated befinner sig i har vi stärkt ledningen genom att Urban Johansson blir ny VD samtidigt som tidigare VD Peter Eriksson blir ny internationell försäljningsdirektör. Urbans stora nätverk och många kontakter inom branchen liksom hans fokus på resultat ger honom utmärkta förutsättningar att framgångsrikt öka bolagets tillväxt och utveckling tillsammans med Peter.
styrelseordförande Åke Eriksson
Vi har beslutat att öppna ett kontor i Milano då det är helt i linje med vår ursprungliga strategi för Italien, och vi är nu övertygande om att vi kommer kunna erhålla en marknadsledande ställning på den Italienska marknaden inom december 2012. Just Search har inte påverkats av den pågående krisen utan vår verksamhet har snarare växt då företagen i Italien nu tenderar att investera i mer mätbara marknadsaktiviteter och då är den digitala marknadsföringen ett självklart val.
Niklas Lindahl
Redan tidigare hade vi ett samarbete med Getupdated gällande sökmotoroptimering och valde att lägga till fler tjänster inom Getupdated. När vi nu förlängde vårt avtal var det för att vi är väldigt nöjda med den service vår tekniker erbjuder.
Jenny Troglin, marknadsstrateg på Mockfjärds
Vi har ett nära samarbete med Euro Car Parts team gällande detta projekt och vårt samarbete visar på vår höga kompetens.
Neil Walker
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp