Binero Group ABs (publ) årsredovisning för 2019 offentliggjord

Binero Groups årsredovisning för 2019 har idag publicerats på bolagets hemsida där den kan laddas ner som pdf-version och finns tillgänglig på www.binerogroup.com

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Charlotte Darth, VD i Binero Group AB

Telefon: +46 (0) 511 05 00

E-post: charlotte.darth@binerogroup.com

 

 

Binero Group är en svensk leverantör av professionella digitala infrastrukturtjänster.

Binero Groups aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamnet BINERO.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50 och e-post  ca@mangold.se.

Om oss

Binero är en svensk leverantör av molntjänster och digitala infrastrukturtjänster för företag och organisationer. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat utveckling och drift av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar