• news.cision.com/
  • Binero Group AB/
  • Binero Group driftsätter nytt modernt datacenter i Stockholmsområdet med högkvalitativa produkter från Huawei.

Binero Group driftsätter nytt modernt datacenter i Stockholmsområdet med högkvalitativa produkter från Huawei.

Report this content

Binero Group driftsätter just nu ett nytt stort modernt datacenter i norra Stockholmsområdet. Datacentret kommer att använda den senaste tekniken när det gäller att säkerställa stabil och högpresterande drift. Ett exempel på detta är att man valt Huawei som partner när det gäller UPS, kraftdistribution och avancerade PDUer till alla rack. 

Byggnationen av datacentret är en naturlig del i Binero Groups molnstrategi som kretsar kring att leverera en hypermodern publik molntjänst/url vid namn Binero.Cloud. Denna ambition innebär bland annat ett stort fokus på en pålitlig drift och specifikt designade lösningar i det nya datacentret.

- Vi valde att samarbeta med Huawei som levererar mycket bra funktionalitet och ovanpå detta har möjlighet att anpassa sig efter vår kravställning som även innefattar högt satta hållbarhetsmål. Vi har gått ner på en väldig detaljerad nivå i vår projektering av serverhallen, allt för att hitta bästa möjliga tekniska lösning. Detta underlättas av att ha en leverantör som kan backa med lösningar som är genomtänkta, inte bara i allmänhet utan i just vårt specifika fall, säger Göran Gylesjö, vd, Binero Group.

Huawei levererar ett antal olika komponenter till det nya datacentret. Detta inkluderar en dubblerad, redundant, modulär UPS-anläggning, kraftdistribution för lågspänning med strömmätning samt 3-fas PDUer med inbyggd avsäkring till alla rack.

Det nya datacentret har den senaste teknologin för att maximera datacentrets tillförlitlighet genom bl.a. ett helt dubblerat elsystem med individuell redundans per krets. Samarbetet mellan Huawei och Binero Group bygger på en mycket aktiv dialog mellan företagen. Detta har bl.a. resulterat i ny kunskap vad gäller design, drift, underhåll och utnyttjande av tekniskt utrymme i ett datacenter. De nya teknologierna som idag är kopplade till cloud computing, Big Data mm. skapar nya utmaningar v.g. affärsmodellen för datacenter och inte minst de konstant tilltagande kraven på effektivitet. Dessa krav har i detta fall gett möjlighet till ny utveckling på ett handfast sätt.

- Vi ser fram emot att bidra med Huaweis avancerade teknik för Datacenters , energieffektiva lösningar med hög tillförlitlighet till Binero Group och deras verksamhet, säger Linda Liang, Head of Enterprise Business, Huawei Technologies Sweden AB.

För mer information:

Göran Gylesjö                                                                Carina Axelsson

VD, Binero Group                                                           Senior Public Relations Manager, Huawei Technologies Sweden AB

+46705103656                                                               +46 73 920 80 66

goran.gylesjo@onlinegroup.com                                  carina.axelsson@huawei.com

För mer information, kontakta:

Göran Gylesjö, VD Binero Group AB

Mobil: 070-510 36 56

Mail: goran.gylesjo@binero.se

Informationen är sådan som Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022, är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande kl. 08.00 den 24 oktober 2018.

Binero Group (www.binerogroup.com) är en leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner med ett huvudsakligt kunderbjudande inom hosting, IT-drift & managering samt molntjänster. Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och består av bolagen Binero, Binero.Cloud, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Taggar:

Snabbfakta

Binero Group (www.binerogroup.com) är en leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner med ett huvudsakligt kunderbjudande inom hosting, IT-drift & managering samt IaaS-tjäsnter i form av publikt moln. Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och består av bolagen Binero, Binero.Cloud, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.
Twittra det här

Citat

Vi valde att samarbeta med Huawei som levererar mycket bra funktionalitet och ovanpå detta har möjlighet att anpassa sig efter vår kravställning som även innefattar högt satta hållbarhetsmål.
Göran Gylesjö