Binero Group meddelar att samtliga villkor är uppfyllda för att genomföra tillträdet av webbhotellverksamheten till Loopia. Nytt preliminärt datum för tillträde 31 oktober 2019

Binero Group AB (publ) har som tidigare kommunicerats ingått avtal om försäljning av verksamheten inom Webbhosting för en sammanlagd köpeskilling om cirka 380 Mkr med köpare Loopia AB. Tillträde var beräknat till den 31 augusti 2019. Förberedelser för tillträde pågår. Binero och Loopia är överens om att samtliga villkor för att genomföra tillträdet är uppfyllda. Nytt datum för tillträde beräknas till 31 oktober 2019.

Förberedelserna för överlåtelse av webbhotellverksamheten till Loopia löper på enligt plan. För att säkerställa en bra överlämning flyttas tillträde fram till preliminärt den 31 oktober 2019.

För mer information:

Carl-Magnus Hallberg, styrelseordförande, mobil: 073-506 60 00

Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 2 september 2019 kl. 08.30 CET.

Binero Group är ett svenskt företag med ett brett utbud av tjänster inom hosting och molntjänster. Binero Groups aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamnet BINERO.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50 och e-post  ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar