Wooshii får finansiellt stöd av Kanadas regering

Getupdated ägda bolaget Wooshii etablerar sig nu i Kanada efter att ha blivit handplockade av ACOA, The Atlantic Canada Opportunities Agency. Därmed får Wooshii kapital för att öppna upp och driva sin verksamhet i Halifax för att bidra till stadens pågående satsning för att öka antalet intressanta IT-företag i tillväxtmarknader.

Wooshii, meddelade den 14 mars att de öppnar upp ett kontor i Kanada, placeringen av kontoret blir i Halifax för att ta vara på stadens IT kompetens.

Wooshii grundades 2009 i England och har idag över 6000 registrerade videoproducenter på sajten. Affärsidén bygger på att göra det möjligt för företag och privatpersoner att hitta nytt och kreativt material i form av video och animationer från producenter över hela världen.

Det går till så att kunden skickar ut en kravspecifikation till videoskaparna över det behov kunden har och får tillbaka idéer och utkast med möjlighet att välja av eller bygga vidare på.
När materialet är klart, blir Wooshiis plattform en utmärkt marknadsförings- och distributionskanal.

Wooshiis kontor i Halifax kommer att bestå av ett utvecklingsteam vars fokus kommer att ligga på vidareutveckling av tjänsten, samt en försäljningsavdelning som kommer att arbeta med de större kunderna. Chefen för kontoret kommer att vara Wooshiis nytillsatta VD, Paul Ryan. Det blir härifrån man kommer att samordna de olika säljavdelningarna i Kanada samt ansvara för Wooshiis marknadsplaner i både Kanada och USA. Man räknar att öppna upp med en personalstyrka om fem anställda. Antalet anställda för slutet av 2012 beräknas till tolv personer.

The Atlantic Canada Opportunities Agency bistår med finansiering för Wooshiis etablering i Halifax. Med projektstödet ifrån ACOA kommer det vara möjligt för Wooshii att bygga upp ett team med experter inom mjukvaruutveckling och man kommer även att tillsätta en projektledning för detta. Kapitalet kommer även finansiera delar av marknadsaktiviteterna för Wooshii.

ACOAs handelsstimulerande projekt bidrar också till att Wooshii kommer i kontakt med nya marknader och även får möjlighet att delta i deras mentor- och nätverksprogram.

”När en av våra investerare, Permjot Valia, introducerade mig för teknikprogrammet som finns i Halifax, insåg jag att staden var perfekt för vår etablering i Kanada. För det första finns det väldigt bra förbindelser mellan vårt kontor i England och våra större marknader i USA och Kanada, för det andra finns det otroligt många duktiga och utbildade personer inom vår bransch i Halifax. Vi har även fått ovärderlig hjälp ifrån James Curry och Martin Branganza på ACOA för att kunna etablera oss här.” säger Fergus Dyer-Smith, VD för Wooshii.

Wooshiis relation till Halifax började redan för två år sedan när några företag i staden i ett tidigt skede började att använda sig av Wooshiis tjänster.

”Wooshii tillhandahåller en fantastisk tjänst och har hjälpt oss med att hitta material vi är i behov av och även med att marknadsföra vår produkt. Vi är riktigt förväntansfulla och glada över att de öppnar upp ett kontor här i Halifax." säger Tim Burke, Vd på Tether, som har använt Wooshii för att ta fram animerat material till sin hemsida.

Företaget har även ytterligare koppling till Kanada då två av dess investerare ursprungligen kommer därifrån. Timo Ewalds, grundare av socialamediesajten Nexopia, och Mike Sikorsky som är medgrundare till ”start ups” företag som exempelvis Cambrian House och Robots and Pencils Inc.

I dag äger Getupdated 25 procent av Wooshii med rätt att förvärva ytterligare 26 procent till ett tidigare fastställt pris för Getupdated.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Urban Johansson, VD och koncernchef Getupdated Internet Marketing AB 
0704169500
urban.johansson@getupdated.com

Detta är Getupdated Internet Marketing

Getupdated är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom internetmarknadsföring. Getupdated har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringsökordsannonseringsociala medierwebbpubliceringmedieplaneringaffiliatemarknadsföring och webbanalys. Getupdatedkoncernen har omkring 130 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland och Italien. Moderbolaget Getupdated Internet Marketing AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information besök gärna http://se.getupdated.com/.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Wooshiii är en fantastisk tjänst och har hjälpt oss med att hitta material vi är i behov av och även med att marknadsföra vår produkt. Vi är riktigt förväntningsfulla och glada över att de öppnar upp ett kontor här i Halifax.
Tim Burke, Vd på Tether