Binero Group valberedningens förslag inför årsstämman 2020

Report this content

Binero Group AB (publ) valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl-Magnus Hallberg tillika styrelseordförande och styrelseledamoten Fredrik Alpsten. Valberedningen föreslår nyval av Mattias Lindroth samt Jacob Ståhle.

Valberedningen meddelar härmed att de kommer att föreslå årsstämman 2020 att minska antalet styrelseledamöter till totalt fyra (fem) styrelseledamöter och inga suppleanter. Valberedningen avser att föreslå omval av Carl-Magnus Hallberg tillika styrelseordförande och Fredrik Alpsten. Valberedningen föreslår nyval av Mattias Lindroth och Jacob Ståhle som styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen omval av Carl-Magnus Hallberg som styrelseordförande och nyval av Mattias Lindroth som vice styrelseordförande. Styrelseledamöterna Jacob Philipson och Anders Törnqvist har avböjt omval. Charlotte Darth avgick ur styrelsen i samband med att hon tillträdde som VD den 1 februari 2020.

Mattias Lindroth, född 1972, är investeringsansvarig på Rockpoint AB och har en bakgrund från private banking. Han tillför styrelsen finansiell kompetens och kapitalmarknadskunnande. Mattias har en lång bakgrund inom bank och fondkommissionärer sedan 1994. Mattias är oberoende i förhållande till företagsledningen.

Jacob Ståhle, född 1986, med en bakgrund från bl.a. Google är specialist på digital affärsutveckling, marknadsföring och transformation. Jacob har en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring från Uppsala Universitet. Jacob är oberoende i förhållande till företagsledning och ägare.

 

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Årsstämma planeras att hållas i Stockholm den 15 april 2020 kl.10 på Gustavslundsvägen 141A i Bromma.

 

Information inför stämman hittar du på vår hemsida binerogroup.com/bolagsstamma.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Victoria Dexback, ordförande i valberedningen

Telefon: +46 705 56 1049

E-post: vdexback@gmail.com

 

Binero Group är en svensk leverantör av professionella digitala infrastrukturtjänster. Binero Groups aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamnet BINERO.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50 och e-post  ca@mangold.se.

 

                                   

          Binero Group AB (publ),

          org.nr 556264-3022.

         Gustavslundsvägen 141A | 167 51 Bromma, Sverige Telefon: +46 (0)8 511 05 500

         E-post: ir@binerogroup.com | www.binerogroup.com

 

 

 

 

Dokument & länkar