Ny VD i Binero Group

Report this content

Binero Group AB (publ), det svenska alternativet för digitala infrastrukturtjänster, informerar om att Göran Gylesjö kommer att lämna rollen som VD i Binero Group AB. Till ny VD har styrelsen utsett nuvarande styrelseledamoten Charlotte Darth som tillträder senast den 1 februari 2020.

”Vi tackar Göran för hans betydelsefulla insatser som VD för Binero Group. Han har bidragit starkt till skapandet av dagens Binero, inte minst den framgångsrika försäljningen av webbhotellverksamheten under 2019. Göran var med och grundade hostingbolaget Binero 2008 och har de senaste fyra åren varit VD. Med en ny inriktning på bolaget är det ett bra tillfälle att låta en ny kraft ta över VD-rollen,” säger Carl-Magnus Hallberg, ordförande i Binero Group.

Tillträdande VD Charlotte Darth kommer närmast från CGI Sverige AB där hon var Vice President Emerging Technologies. Dessförinnan har hon haft ett flertal ledande roller inom tillväxtbolag i IT-branschen bl.a. som VD för Affecto Sverige AB och ReadSoft Sverige AB. Hon är född 1968 och har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Charlotte valdes in i Binero Groups styrelse på årsstämman 2019 och kommer att avgå ur styrelsen när hon tillträder som VD den 1 februari 2020.

”Charlottes ledarskapsstil, erfarenhet från att driva försäljning och att bygga framgångsrika verksamheter gör henne till ett utmärkt val för att leda Bineros satsning på digitala infrastrukturtjänster, fortsätter Carl-Magnus Hallberg, ordförande Binero Group.

”Jag har haft möjlighet att lära känna bolaget från styrelseperspektivet under 2019. Med vårt nya erbjudande kommer vi att göra stor skillnad för små och medelstora bolag som det trygga och enkla alternativet.  Det är med glädje jag antar möjligheten att vidareutveckla Binero till det ledande svenska alternativet för digitala infrastrukturtjänster”, kommenterar Charlotte Darth, tillträdande VD.

För mer information:

Carl-Magnus Hallberg, styrelseordförande Binero Group, mobil: 073-506 60 00

Charlotte Darth, tillträdande VD, mobil: 070-588 3357

Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ), org.nr. 556264-3022 är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2020 kl. 11.25 CET.

Binero Group är ett svenskt företag med ett brett utbud av digitala infrastrukturtjänster för små och medelstora företag. Binero Groups aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamnet BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50 och e-post  ca@mangold.se.

Dokument & länkar