Oniva Online Group byter namn till Binero Group

Oniva Online Group AB byter den 26 juni 2018 namn till Binero Group AB. I samband med det byter aktien tickerkod till BINERO. Namnbytet ska ses som en del i den renodling bolaget genomgått det senaste året och speglar den nuvarande verksamheten på ett bättre sätt, det vill säga en centrering runt molnbaserade hostingtjänster och digitala infrastrukturtjänster, IaaS.

”Efter att ha avyttrat onlineverksamheten i sin helhet och koncentrerat verksamheten till Sverige fokuserar vi nu helt på hosting och molnbaserade tjänster med en stark lokal närvaro. Vi har en bra verksamhet att bygga vidare på och ser ett stort värde av namnbytet då detta bättre speglar bolagets nuvarande inriktning samtidigt som en rad marknadssynergier möjliggörs”, säger bolagets VD Göran Gylesjö i en kommentar.

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). För att koncentrera den existerande kapaciteten och samtidigt säkerställa driftsäkerhet och kostnadseffektivitet driftsätter bolaget i samarbete med E.ON under hösten 2018 Sveriges mest moderna och klimatsmarta datacenter.

”Vi ser ett kraftigt växande behov av helhetslösningar för kundernas digitala infrastruktur, med allt från hantering till drift, backup och underhåll av såväl webbplatser som större applikationer och webbtjänster. Allt fler företag och organisationer väljer idag att outsourca hela eller delar av sin IT-infrastruktur i syfte att förbättra lönsamhet och kvalitet. Vi ser en stor potential för framtida tillväxt inom detta område, speciellt med en IaaS-lösning som centreras kring säkerhet, miljö och det faktum att lagrad data lyder under svensk lag”, säger Göran Gylesjö bolagets VD.

För mer information, kontakta:

Göran Gylesjö, VD Binero Group AB

Mobil: 070-510 36 56

Mail: goran.gylesjo@binero.se

Binero Group (www.binerogroup.com) är ett svenskt företag med ett huvudsakligt kunderbjudande inom hosting och ett antal kringtjänster samt IT-drift och molntjänster. Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Binero Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2018 kl. 15:00 CET.

Om oss

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Binero Group har en 20-årig historia och ca. 70 st. anställda.Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Efter att ha avyttrat onlineverksamheten i sin helhet och koncentrerat verksamheten till Sverige fokuserar vi nu helt på hosting och molnbaserade tjänster med en stark lokal närvaro. Vi har en bra verksamhet att bygga vidare på och ser ett stort värde av namnbytet då detta bättre speglar bolagets nuvarande inriktning samtidigt som en rad marknadssynergier möjliggörs”
Göran Gylesjö, VD
”Vi ser ett kraftigt växande behov av helhetslösningar för kundernas digitala infrastruktur, med allt från hantering till drift, backup och underhåll av såväl webbplatser som större applikationer och webbtjänster. Allt fler företag och organisationer väljer idag att outsourca hela eller delar av sin IT-infrastruktur i syfte att förbättra lönsamhet och kvalitet. Vi ser en stor potential för framtida tillväxt inom detta område, speciellt med en IaaS-lösning som centreras kring säkerhet, miljö och det faktum att lagrad data lyder under svensk lag”
Göran Gylesjö, VD