Binero Group föreslår vinstutdelning

Report this content

Binero Group AB (publ) föreslår vinstdelning på 3,00 kronor per aktie, totalt ca 59,7 miljoner kronor och kallar till extra bolagsstämma 9 december 2019. Styrelsen planerar att föreslå ytterligare en kapitalåterföring på preliminärt 8,50-9,00 kronor per aktie, dvs. totalt ca 169-179 miljoner kronor i samband med eller efter årsstämman 2020. Kapitalåterföringen från försäljningen av verksamheterna inom Webbhosting uppskattas till totalt 11,50-12,00 kronor per aktie, dvs. ca 228,4-238,7 miljoner kronor totalt.

Den första vinstutdelningen som föreslås på 3,00 kronor per aktie, totalt 59 665 680 kronor, vilket är den högst möjliga vinstutdelningen som kan beslutas om baserat på Binero Groups disponibla vinstmedel före fastställande av 2019 års vinst på årsstämman för 2020. Den andra kapitalåterföringen på preliminärt 8,50-9,00 kronor per aktie, totalt 169 052 760-178 997 040 kronor, planeras att genomföras i samband med eller efter årsstämman 2020 då bolagets disponibla vinstmedel för verksamhetsåret 2019 fastställs. Försäljningen av verksamheterna inom Webbhosting till Loopia AB genomfördes den 31 oktober 2019 och ingår i 2019 års vinstmedel. Styrelsen undersöker möjligheter att tidigarelägga årsstämman som i den finansiella kalendern är planerad till den 15 maj 2020. Den totala kapitalåterföringen från försäljningen av verksamheterna inom Webbhosting uppskattas till 11,50-12,00 kronor per aktie eller totalt 228 718 440-238 662 720 kronor.

Kallelse med förslag till beslut på extra bolagsstämma den 9 december 2019 kommer att ske inom kort. Som avstämningsdag för den första vinstutdelningen på 3,00 kronor per aktie, totalt 59 665 680 kronor, föreslås onsdagen den 11 december 2019. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclear SwedenAB:s försorg måndagen den 16 december 2019.

Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ), org.nr. 556264-3022 är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 18.50 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Carl-Magnus Hallberg, ordförande i Binero Group AB

Telefon: +46 73 506 60

Binero Group är en svensk leverantör av professionella digitala infrastrukturtjänster. Binero Groups aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamnet BINERO.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50 och e-post  ca@mangold.se

Binero Group AB (publ)

Org.nr. 556264-3022

Gustavslundsvägen 141A | 167 51 Bromma, Sverige Telefon: +46 (0)8 511 05 500

E-post: ir@binerogroup.com | www.binerogroup.com

Dokument & länkar