Urban Johansson ny koncernchef på börsnoterade Getupdated Internet Marketing

Getupdated-koncernen har ett komplett utbud av produkter och tjänster inom online media. Bolaget har ca 130 anställda och omsatte under 2011 drygt 160 miljoner kronor. Koncernen har verksamhet i  Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland och Italien.

Urban Johansson tillträder som ny koncernchef på Getupdated den 9:e mars och efterträder då Peter Eriksson.
Urban har under de senaste 25 åren haft ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring i ett antal företag, bl.a inom Fritidsresor, Eurovent Marketing, Swedish Open, Ramundberget och Ogilvy. Hans främsta uppgift inom Getupdated blir att utveckla bolagets position som helhetsleverantör av integrerad internetmarknadsföring, med ambitionen att bli den ledande aktören som one-stop-shop för innovativa onlinetjänster.

”I den förändringsfas Getupdated befinner sig i har vi stärkt ledningen genom att Urban Johansson blir ny VD samtidigt som tidigare VD Peter Eriksson blir ny internationell försäljningsdirektör. Urbans stora nätverk inom branschen nationellt och internationellt liksom hans fokus på resultat ger honom utmärkta förutsättningar att framgångsrikt öka bolagets tillväxt och utveckling tillsammans med Peter.” kommenterar Getupdates styrelseordförande Åke Eriksson.

"Just nu befinner vi oss i en spännande fas för företagets vidareutveckling. Jag är övertygad om att koncernens gemensamma breda erfarenhet och höga kompetens inom online media kommer att vara en viktig framgångsfaktor i vår strävan efter att bli den ledande aktören på marknaden.” Säger Urban Johansson, VD Getupdated.

Urban går samtidigt in som ny betydande delägare i Getupdated.

Detta är Getupdated Internet Marketing

Getupdated är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom internetmarknadsföring. Getupdated har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringsökordsannonseringsociala medierwebbpubliceringmedieplaneringaffiliatemarknadsföring och webbanalys. Getupdatedkoncernen har omkring 130 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland och Italien. Moderbolaget Getupdated Internet Marketing AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information besök gärna http://se.getupdated.com/.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Just nu befinner vi oss i en spännande fas för företagets vidareutveckling. Jag är övertygad om att koncernens gemensamma breda erfarenhet och höga kompetens inom online media kommer att vara en viktig framgångsfaktor i vår strävan efter att bli den ledande aktören på marknaden.
Urban Johansson, VD Getupdated
”I den förändringsfas Getupdated befinner sig i har vi stärkt ledningen genom att Urban Johansson blir ny VD samtidigt som tidigare VD Peter Eriksson blir ny internationell försäljningsdirektör. Urbans stora nätverk och många kontakter inom branchen liksom hans fokus på resultat ger honom utmärkta förutsättningar att framgångsrikt öka bolagets tillväxt och utveckling tillsammans med Peter.
styrelseordförande Åke Eriksson