Binero Group valberedning inför årsstämman 2020

Report this content

          Binero Group AB (publ) informerar om att valberedningens ledamöter inför årsstämman 2020 har utsetts.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållanden per den 31 oktober 2019 och består av Victoria Dexback som representerar totalt 24,57 procent (Richard Göransson 12,87 procent, Rockpoint AB 5,85 procent, Mölna Spar AB 5,85 procent) och Jonas Lindström som representerar totalt 7,95 procent (sig själv 2,07 procent, BNY Mellon SA/NV 5,88 procent) samt Johan Edenström som representerar totalt 8,46 procent ( sig själv 0,55 procent Pejoni AB med 7,91 procent) av kapital och röster.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2020 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor och ersättning till denna samt eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning.

Årsstämma planeras att hållas i Stockholm den 15 maj 2020 kl. 10 på Gustavslundsvägen 141A i Bromma.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Binero Group AB (publ), Att: Thomas Broberger, Gustavslundsvägen 141A, 167 51 Bromma, eller via e-post till ir@binerogroup.com

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Victoria Dexback, ordförande i valberedningen

Telefon: +46 705 56 1049

E-post: vdexback@gmail.com

Binero Group är en svensk leverantör av professionella digitala infrastrukturtjänster. Binero Groups aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamnet BINERO.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50 och e-post: ca@mangold.se.

                                               

   Binero Group AB (publ)

   Org.nr. 556264-3022

Gustavslundsvägen 141A | 167 51 Bromma, Sverige Telefon: +46 (0)8 511 05 500

E-post: ir@binerogroup.com | www.binerogroup.com

 

 

Dokument & länkar