Charlotte Darth och Anders Törnqvist föreslås till nya styrelseledamöter i Binero Group

Report this content

Stockholm, Binero Group AB (publ), BINERO: Valberedningen för Binero Group har informerat bolaget om sitt förslag avseende nya styrelseledamöter. Det föreslås att Charlotte Darth och Anders Törnqvist väljs till nya styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl-Magnus Hallberg, Fredrik Alpsten och Jacob Philipson. Till ordförande i styrelsen föreslås Carl-Magnus Hallberg. Vidare föreslås att Charlotte Darth och Anders Törnqvist väljs som nya styrelseledamöter. Lars Wahlström och Victoria Dexback har avböjt omval.

Charlotte Darth är född 1968 och har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Hon har erfarenhet från ledande roller inom IT-branschen, senast som VP Emerging Technologies på CGI Sverige AB. Charlotte har arbetat som VD för Affecto Sverige AB och VD för ReadSoft Sverige AB. Innan dess har Charlotte arbetat som global marknadsdirektör för Lawson Software och som försäljningschef i Syncron AB samt SAP. Charlotte är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

Anders Törnqvist är född 1961 och har lång och gedigen erfarenhet av General Manager positioner från program- och tjänsteföretag. Han har de senaste arton åren arbetat internationellt. Kommer närmast från en position som ansvarig för Norra Europa på CA Technologies. Anders är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 600 000 kronor varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver ska ett arvode om 75 000 kronor fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet. Valberedningen föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att advokat Mats Dahlberg väljs till ordförande vid stämman.

Information om vilka personer som ingår i valberedningen hos Binero Group AB (publ) samt information om styrelseledamöterna framgår på bolagets hemsida www.binerogroup.com.

Årsstämman 2019 kommer att äga rum den 22 maj 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Lars Wahlström, styrelseordförande Binero Group
070-602 09 90
ir@binerogroup.com 

Binero Group (www.binerogroup.com) är ett svenskt företag med ett brett utbud av tjänster inom Hosting och och molntjänster. Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-50 301 550, ca@mangold.se.

Informationen lämnades, genom Göran Gylesjös försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 15.00 CEST

Dokument & länkar