Fredrik Alpsten föreslås till ny styrelseledamot i Online Group

Stockholm, Oniva Online Group Europe AB (publ), ONG: Valberedningen för Online Group har informerat bolaget om sitt förslag avseende ny styrelseledamot. Det föreslås att Fredrik Alpsten väljs till ny styrelseledamot.

Som tidigare meddelats föreslås omval av styrelseledamöterna Lars Wahlström, Mia Forsgren, Carl-Magnus Hallberg och Victoria Dexback. Till ordförande i styrelsen föreslås Lars Wahlström. Vidare föreslås att Fredrik Alpsten väljs som ny styrelseledamot. Britta Dalunde har avböjt omval.

Fredrik Alpsten är född 1966 och är civilekonom från Handelshögskolan. Fredrik är idag finansdirektör och medlem av koncernledningen på Boule Diagnostics AB, noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2013 var Fredrik VD för Boule Diagnostics amerikanska dotterbolag. Han har tidigare erfarenhet som VD och ekonomidirektör för Doxa AB. Fredrik är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.

Information om vilka personer som ingår i valberedningen hos Oniva Online Group AB (publ) samt information om styrelseledamöterna framgår på bolagets hemsida www.onlinegroup.com.
Årsstämman 2017 kommer att äga rum den 18 maj 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lars Wahlström, styrelseordförande Oniva Online Group
070-602 09 90
ir@onlinegroup.com 

Denna information är sådan information som Oniva Online Group Europé AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Göran Gylesjös försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 08:30 CET.

Om Online Group

Online Group har ett komplett utbud av tjänster inom Hosting och Onlinemarknadsföring: Sökmotorsoptimering, Adwords, sociala medier, webbpublicering, webbhotell, domännamn och webbanalys. Bolaget har 115 medarbetare i Sverige och Tyskland med huvudkontor i Stockholm. Ett komplett erbjudande av framförallt hosting och onlinemarknadsföring gör att Online Group fungerar som en helhetsleverantör till små och medelstora företag.

Oniva Online Groups aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamnet ONG. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (08-503 01 550).

Om oss

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Binero Group har en 20-årig historia och ca. 70 st. anställda.Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar