ONG: Förvärv av ExternIT ger storkunderna total support

Online Group har träffat en överenskommelse om förvärv av ExternIT - ett bolag som erbjuder ett brett utbud av paketerade molntjänster. Förvärvet ger framför allt ONG en möjlighet att erbjuda storkunder personligare totallösningar. Bolaget är lönsamt och kassaflödespositivt.

ExternIT är ett molntjänstföretag som levererar IT på distans med personlig service och support. Bolaget tar hand om kundernas IT-struktur som tex drift, hosting, säkerhet, konsultation, projektledning, service och support. Dygnet runt. Bolaget har idag drygt 10 anställda och verksamheten är i huvudsak koncentrerad till Stockholm. Företaget har vuxit snabbt och har idag en omsättning på ca 10 MSEK kronor och 150 avtalskunder.

”ExternIT är ett lönsamt bolag som kompletterar våra paketerade molnlösningar och onlinemarknadsföring med personlig IT-support. Nu kan vi erbjuda våra kunder den bästa möjliga totallösningen för just deras behov. Detta stärker vår ställning på marknaden ytterligare”, säger Urban Johansson, koncernchef för Online Group.

”Jag ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt nu när vi både ökar vårt sortiment och vår finansiella styrka. Vi är ett molntjänstföretag med stort utbud vilket kommer bättre till sin rätt inom ONG. Redan idag samarbetar vi med ONG men nu öppnar sig nya möjligheter till korsförsäljningar samtidigt som våra kostnader kan trimmas", säger Johnny Uppling, grundare för ExternIT.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB 

070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Detta är Online Group

Online Group är marknadsledande inom webbhotell i Sverige och har en stark marknadsposition inom molntjänster och onlinemarknadsföring. Inom koncernen ingår bolagen Getupdated och Just Search som levererar tjänster inom onlinemarknadsföring, samt bolagen Crystone, Servage och Space2u som erbjuder modern och personlig IT-hosting, som även benämns molntjänster. Bolaget har idag ca 500 000 kunder runt om i världen.

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Internetmarknadsföring. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringsökordsannonseringsociala medierwebbpubliceringmedieplaneringaffiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar