Online Group genomför det tidigare aviserade förvärvet av Space2u - ett av Sveriges ledande webbhotell beläget i Kramfors.

Efter överenskommelsen av förvärvet 130505 har en teknisk DD genomförts och de tidigare kommunicerade synergierna om 5 MSEK uppskattas nu till 7 MSEK. Förvärvet kommer att finansieras med lån från Swedbank.

”Det är speciellt glädjande att vi kunnat göra affären med Swedbank som finansiär. Det är inte bara en ekonomisk kvalitetsstämpel på vårt bolag utan det visar också att Online Group har tagit en ledande position på marknaden, helt enligt vår plan att vara den ledande Online aktören", säger Urban Johansson, VD på Online Group.

Online Group har med förvärvet av Space2u säkrat ställningen som det ledande bolaget i Norden inom hosting. Avsikten är att fortsätta växa i snabb takt, under lönsamhet.

”Det är min förhoppning och tro att samarbetet med Swedbank också kommer att öppna ännu fler dörrar för oss", Urban Johansson säger på Online Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB 

070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Internetmarknadsföring. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringsökordsannonseringsociala medierwebbpubliceringmedieplaneringaffiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar