Valberedning inför årsstämma 2019

Report this content

Valberedningens ledamöter inför Binero Groups årsstämma 2019 har utsetts.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållanden per den 31 oktober 2018 och består av Victoria Dexback som representerar Richard Göransson (12,19%), Rockpoint AB (5,85%) och Mölna Spar AB (5,85%). Jonas Lindström som representerar sig själv (2,07%) och BNY Mellon SA/NV (5,88%) samt Theodor Jr Jeansson som representerar sig själv (5,06%).

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2019 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor och ersättning till denna samt eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 22 maj 2019.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Binero Group AB (publ), Att: Thomas Broberger, Gustavslundsvägen 141A, 167 51 Bromma, eller via e-post till ir@binerogroup.com

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Victoria Dexback, ordförande i valberedningen

Telefon: +46 705 56 1049

E-post: vdexback@gmail.com

Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022. Informationen lämnades till offentliggörande kl. 16.40 den 12 november 2018.

Binero Group (www.binerogroup.com) är ett svenskt företag med ett huvudsakligt kunderbjudande inom hosting och ett antal kringtjänster samt IT-drift och molntjänster. Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Dokument & länkar