Bio-Works är nu certifierade enligt ISO 9001:2015

Report this content

Bio-Works har under 2018 uppdaterat kvalitetsledningssystemet enligt den internationella standarden ISO 9001:2015. Systemet introducerades fullt ut i organisationen i januari 2019. Bio-Works har nu reviderats av en extern certifieringsorganisation och blivit godkända vilket innebär att ledningssystemet lever upp till standardens krav. Standarden är harmoniserad med EU:s regelverk och ett godkänt certifikat visar på bolagets förmåga att tillhandahålla produkter som konsekvent uppfyller kundernas krav och gällande lagkrav.

Certifieringen omfattar produktutveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. Genom att utforma ett kvalitetsledningssystem med starkt kundfokus där samtliga processer och rutiner är noggrant utformade och kvalitetstestade enligt internationell standard säkerställer Bio-Works att man fortsätter att leverera produkter och tjänster i enlighet med de krav marknaden efterfrågar. Certifieringen är resultatet av ett systematiskt arbete som ständigt måste pågå och prioriteras för att kunna erbjuda produkter med högt kundvärde.

Mats Johnson, VD på Bio-Works:
”Certifieringen enligt ISO 9001:2015 är ytterligare ett viktigt steg för att etablera Bio-Works som en pålitlig och långsiktig leverantör för alla våra Life Science kunder. Många av våra kunder måste följa olika myndighetskrav och kräver därför certifierade leverantörer för sin produktion. Vi vet att flera befintliga och potentiella kunder har väntat på vår certifiering och vi räknar med ett ökat intresse för våra produkter.”

För ytterligare information, vänligen besök Bio-Works webbplats, www.bio-works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB,
+46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är utsedd Certified Adviser.

Dokument & länkar