Citat

Vi är mycket nöjda att kunna meddela denna nyhet. Dagens order är resultatet av ett långsiktigt projekt som började redan 2013 med Chr. Hansen. Produkten som är beställd är en kundanpassad produkt som är framtagen mot Chr. Hansens egen specifikation. Hos Bio-Works har vi flexibiteten att anpassa produkter åt våra kunder för att lösa problem som andra leverantörer inte kan göra. Vi ser det som en stor styrka hos oss som vi kan bygga vidare på i framtiden.
Jonathan Royce, VD på Bio-Works
Projektet med Amicogen är oerhört intressant och skapar bra förutsättningar för ett djupare samarbete framöver. Med detta avtal etablerar Amicogen och Bio-Works den första nationella produktionen av agarosbaserade resiner i Sydkorea
kommenterar Jonathan Royce, vd Bio-Works Technologies.
Det är en stor ära för Bio-Works att bli vald av Novo Nordisk för detta uppskalningsprojekt. Det är ytterligare bevis att våra kromatografiprodukter är konkurrenskraftiga och att efterfrågan på marknaden är stor. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med produktionsteamet hos Novo Nordisk och kommer att arbeta tillsammans med deras processutvecklingsteam för att introducera våra produkter i flera projekt.
Jonathan Royce, VD Bio-Works Technologies AB
Det glädjer oss att våra tidigare investeringar i amerikanska marknaden börja att ge resultat. Att våra produkter används i flera storskaliga processer är bevis att Bio-Works produkter är konkurrenskraftiga och att de leder till förbättrad produktionseffektivitet för våra kunder. Vi ser framför oss flera möjligheter att expandera våra försäljning inom peptidtillverkningsmarknaden.
Jonathan Royce, VD Bio-Works
Vi är mycket nöjda med det intresse för bolaget som vi haft under anmälningsperioden. Vårt fokus blir nu att bygga vår verksamhet enligt den plan vi kommunicerat i vårt prospekt mot att bli en större global leverentör av agarosbaserad reningsmedia for produktion av proteiner, peptider och andra biomolekyler.
Mats Johnson, VD på Bio-Works
”Genom börsnoteringen tar vi nästa viktiga steg i utvecklingen av Bio-Works mot att bli en större global leverentör av agarosbaserad reningsmedia for produktion av proteiner, peptider och andra biomolekyler”
Mats Johnson