Erbjudandet i Bio-Works kraftigt övertecknat inför listning på Nasdaq First North

Erbjudandet i Bio-Works Technologies AB (publ) (”Bio-Works” eller ”Bolaget”) inför Bolagets listning på Nasdaq First North blev kraftigt övertecknat. Genom nyemissionen inom ramen för erbjudandet tillförs Bolaget cirka 80 MSEK före emissionskostnader.
Beräknad första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North är den 14 december 2017, förutsatt att Nasdaq Stockholm AB godkänner Bolagets ansökan.

Anmälningsperioden för Bio-Works erbjudande avslutades den 29 november 2017. Erbjudandet riktades till institutionellainvesterare samt till allmänheten i Sverige och Danmark. När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 7 274 000 till totalt 19 315 670 aktier. Efter nyemissionen har Bolaget över 1 100 aktieägare. Av över 9 000 investerare som hade ansökt om teckning erhöll cirka 1 000 tilldelning. Flertalet industriella, institutionella och kvalificerade investerare hade på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 70 MSEK, vilket motsvarade 87,5 procent av erbjudandet.

Mats Johnson, VD på Bio-Works:
”Vi är mycket nöjda med det intresse för bolaget som vi haft under anmälningsperioden. Vårt fokus blir nu att bygga vår verksamhet enligt den plan vi kommunicerat i vårt prospekt mot att bli en större global leverentör av agarosbaserad reningsmedia for produktion av proteiner, peptider och andra biomolekyler.”

För ytterligare information hänvisas till det prospektet som godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 17 november 2017 med anledning av nyemissionen inför den planerade listningen på Nasdaq First North. Mer information kan också erhållas på Bolagets webbplats, www.bio-works.com eller genom att kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

Mats Johnson, CEO

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige.

Om oss

Bio-Works bedriver FoU, tillverkning och leverans av agarosbaserade resiner som används för att separera proteiner och andra biomolekyler. I detta stora, etablerade område är våra produkter innovativa och banbrytande med enastående prestanda. De används i akademiska forskningslaboratorier och biofarmaceutiska företag. Bio-Works forsknings-, utvecklings- och produktionsanläggningar finns i Uppsala, Sverige. Kvalitetsstyrningssystemet är certifierat enligt den internationella standarden ISO 9001: 2015 och produkter tillverkas i en farmaceutisk GMP-anläggning.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket nöjda med det intresse för bolaget som vi haft under anmälningsperioden. Vårt fokus blir nu att bygga vår verksamhet enligt den plan vi kommunicerat i vårt prospekt mot att bli en större global leverentör av agarosbaserad reningsmedia for produktion av proteiner, peptider och andra biomolekyler.
Mats Johnson, VD på Bio-Works